اهمیت فرآیند تست کردن، تضمین کیفیت و کنترل کیفیت

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با اهمیت فرآیند تست کردن، تضمین کیفیت و کنترل کیفیت صحبت خواهیم کرد.

باورهای اشتباه در رابطه با انجام تست در نرم افزار

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با باورهای اشتباه در رابطه با انجام تست در نرم افزار صحبت خواهیم کرد.

آموزش تکنیک تزریق وابستگی (Dependency Injection) در برنامه نویسی شی گرا

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با آموزش تکنیک تزریق وابستگی (Dependency Injection) در برنامه نویسی شی گرا صحبت خواهیم کرد.

مقدمه ای بر اهمیت انجام تست در نرم افزار

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با مقدمه ای بر اهمیت انجام تست در نرم افزار صحبت خواهیم کرد.

آموزش فرآیند تست نرم افزار و اهمیت آن در توسعه نرم افزار

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با آموزش فرآیند تست نرم افزار و اهمیت آن در توسعه نرم افزار خواهیم کرد.

آموزش اصول SOLID در برنامه نویسی شی گرا

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با آموزش اصول SOLID در برنامه نویسی شی گرا صحبت خواهیم کرد.

بررسی متد TextBox و TextBoxFor در ASP.NET MVC

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با بررسی متد TextBox و TextBoxFor در ASP.NET MVC صحبت خواهیم کرد. معماری MVC از معمول ترین و پرکاربردترین معماری های ساخت وب اپلیکیشن ها می باشد.

بررسی اصل Dependency Inversion Principle در برنامه نویسی شی گرا

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با بررسی اصل Dependency Inversion Principle در برنامه نویسی شی گرا صحبت خواهیم کرد.