آموزش انجام Unit Testing در وب اپلیکیشن های ASP.NET Core

پرووید

Unit Testing an ASP.NET Core 6 MVC Web Application
تعداد ویدئو 96
زمان دوره 05:31:14
مترجم مرتضی گیتی
دوبلر مرتضی گیتی
سایت منتشر کننده پلورال سایت

2,999,000 ریال

دسته های محصولات

آموزش انجام Unit Testing در وب اپلیکیشن های ASP.NET Core یکی دیگر از آموزش های گروه آموزشی پرووید می باشد که در این قسمت آن را به شما معرفی می کنیم. این بسته ی آموزشی نیز یکی از دوره های آموزشی دیگر که در حوزه ی فارسی سازی آموزش های انگلیسی تنظیم شده است می باشد. عنوان این بسته آموزشی، انجام Unit Testing در MVC Web Application های ASP.NET Core 6 است که با نام اصلی Unit Testing an ASP.NET Core 6 MVC Web Application از شرکت Pluralsight منتشر شده است.

Unit Testing an ASP.NET Core 6 MVC Web Application snapshot

سرفصل مطالب آموزش ویدیویی انجام Unit Testing در وب اپلیکیشن های ASP.NET Core

فصل اول: مقدمه دوره آموزشی

 • مقدمه

فصل دوم: مروری بر Unit Testing

 • مقدمه
 • بررسی محتوای این دوره آموزشی
 • بررسی پیش نیاز های این دوره آموزشی
 • بررسی Framework ها و ابزارها
 • آموزش عملی: بررسی اپلیکیشن این دوره آموزشی
 • چیستی، چرایی و دیگر جزئیات مربوط به Unit Testing
 • مقایسه کردن Unit Test ها و Integration Test ها و Functional Test ها
 • آموزش عملی: اضافه کردن یک پروژه Unit Test
 • آموزش عملی: نوشتن اولین Unit Test
 • توصیه های مربوط به نامگذاری Unit Test ها
 • بررسی الگوی Arrange و Act و Assert
 • مقایسه کردن xUnit و NUnit و MSTest با یکدیگر
 • جمع بندی

فصل سوم: بررسی کردن سناریو های ابتدائی Unit Testing

 • مقدمه
 • یادگیری Assertion ها
 • آموزش عملی: بررسی Assert کردن بر روی Boolean ها
 • آموزش عملی: بررسی Assert کردن بر روی String ها
 • آموزش عملی: بررسی Assert کردن بر روی Numeric Value ها
 • آموزش عملی: بررسی Assert کردن بر روی Floating Point ها به صورت دقیق
 • آموزش عملی: معرفی کردن یک Repository پیاده سازی شده با استفاده از داده های Test
 • آموزش عملی: بررسی Assert کردن بر روی Array ها و محتوای مجموعه ها
 • آموزش عملی: بررسی Assert کردن Asynchronous Code
 • آموزش عملی: بررسی Assert کردن Exception ها
 • آموزش عملی: بررسی Assert کردن بر روی Event ها
 • آموزش عملی: بررسی Assert کردن بر روی Object Type ها
 • Assert کردن بر روی متدهای Private
 • جمع بندی

فصل چهارم: راه اندازی کردن تست ها و کنترل کردن روند اجرای یک تست

 • مقدمه
 • راه اندازی کردن تست ها و به اشتراک گذاری Test Context
 • آموزش عملی: اشتراک گذاشتن Context با استفاده از روش Constructor و Dispose
 • آموزش عملی: اشتراک گذاشتن Context با اصتفاده از روش Class Fixture
 • آموزش عملی: اشتراک گذاشتن Context با استفاده از روش Collection Fixture
 • یکپارچه کردن Test Context با سیستم Dependency Injection مربوط به ASP.NET Core
 • آموزش عملی: یکپارچه کردن Test Context با سیستم Dependency Injection مربوط به ASP.NET Core
 • آموزش عملی: دسته بندی کردن و اجرا کردن Test های زیرمجموعه
 • آموزش عملی: نادیده گرفتن Test ها
 • آموزش عملی: اضافه کردن خروجی Additional Test
 • جمع بندی

فصل پنجم: شروع کار با Data-driven Test ها

 • مقدمه
 • معرفی کردن Theory ها و Data-driven Test ها
 • آموزش عملی: تست کردن یک Theory با استفاده Inline Data
 • آموزش عملی: تست کردن یک Theory با استفاده Member Data
 • آموزش عملی: تست کردن یک Theory با استفاده Class Data
 • آموزش عملی: تست کردن یک Theory با استفاده Test Data مربوط به Strongly-typed
 • بدست آوردن داده ها از یک منبع خارجی
 • آموزش عملی: بدست آوردن داده ها از یک منبع خارجی
 • جمع بندی

فصل ششم: ایزوله کردن Unit Test ها با تکنیک های ASP.NET Core و Mocking

 • مقدمه
 • بررسی روش های Test Isolation
 • بررسی Unit Testing با استفاده از Entity Framework Core
 • آموزش عملی: استفاده از SQLite در حالت درون حافظه ای انجام Unit Testing
 • بررسی Unit Testing با استفاده از HttpClient
 • آموزش عملی: بررسی Unit Testing با استفاده از HttpClient
 • ایزوله کردن Moq
 • آموزش عملی: ایجاد کردن و بکار بردن یک Mock Object
 • آموزش عملی: پیکربندی کردن مقادیر بازگشتی Mock Object
 • آموزش عملی: Mock کردن یک Interface
 • آموزش عملی: Mock کردن کد Async
 • روش Test Isolation کدام است؟
 • جمع بندی

فصل هفتم: بررسی Unit Testing مربوط به کنترل کننده های ASP.NET Core

 • مقدمه
 • معرفی پوشش کد (Code Coverage) و تصمیم گیری در رابطه با اینکه چه چیزی را Unit Test کنیم
 • مروری بر Testing مربوط به MVC Controller ها
 • آموزش عملی: بررسی ViewResult در زمان Test
 • آموزش عملی: بررسی انواع ViewModel در زمان Test
 • آموزش عملی: بررسی ViewModel Content در زمان Test
 • آموزش عملی: ترکیب کردن Assert های مربوط به اکشن های Controler ها در یک Unit Test واحد و Test کردن کدهای Mapping
 • آموزش عملی: کار کردن با وابستگی های AutoMapper
 • آموزش عملی: تست کردن Validation و ModelState
 • Test کردن با استفاده از HttpContext
 • آموزش عملی: تست کردن با استفاده از HttpContext و داده های زائد
 • آموزش عملی: تست کردن با استفاده از HttpContext.Session
 • آموزش عملی: تست کردن با استفاده از HttpContext.Feature ها
 • آموزش عملی: تست کردن با استفاده از فراخوانی های HttpClient
 • جمع بندی

فصل هشتم: Unit Test کردن Middleware ها، Filter ها و Service Registration های ASP.NET Core

 • مقدمه
 • Unit Test کردن Middleware
 • آموزش عملی: Unit Test کردن Middleware
 • Unit Test کردن Filter های ASP.NET Core
 • آموزش عملی: Unit Test کردن Filter های ASP.NET Core
 • Unit Test کردن Service Registration ها
 • آموزش عملی: Unit Test کردن Service Registration ها
 • جمع بندی

فصل نهم: یکپارچه کردن Unit Test ها در جریان های Development و Relese ها

 • مقدمه
 • آموزش عملی: اجرا کردن Test ها با استفاده از CLI
 • مقایسه Test Runner ها و Test Framework ها
 • اجرا کردن تست ها به صورت موازی
 • آموزش عملی: موازی سازی در Test Framework ها
 • اجرا کردن تست ها بر روی چندین Target Framework
 • آموزش عملی: اجرا کردن تست ها بر روی چندین Target Framework
 • یکپارچه کردن Unit Test ها در Pipeline های CI/CD
 • آموزش عملی: یکپارچه کردن Unit Test ها در Pipeline های CI/CD
 • جمع بندی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش انجام Unit Testing در وب اپلیکیشن های ASP.NET Core”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

افزودن به سبد خرید