وبلاگ

پرووید

سبک ها و معماری های توسعه نرم افزار (Software Development Methodologies)

اصول کلیدی معماری نرم افزار

معماری نرم افزار فرآیند تعریف کردن یک راه‌ حل ساختارمند (Structured Solution) است که تمامی نیازمندی های تکنیکی (Technical) و

بیشتر بخوانید »
سبک ها و معماری های توسعه نرم افزار (Software Development Methodologies)

مقدمه ای بر معماری نرم افزار

معماری نرم افزار فرآیند تعریف کردن یک راه‌ حل ساختارمند (Structured Solution) است که تمامی نیازمندی های تکنیکی (Technical) و

بیشتر بخوانید »
دسته های مقالات