نویسنده: مرتضی گیتی

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با بررسی نوع داده ای تهی Void در TypeScript صحبت خواهیم کرد. زبان TypeScript یک زبان شی گرا و Open-source می باشد که توسط مایکروسافت توسعه داده و نگهداری میشود.

ادامه مطلب

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با بررسی نوع داده ای توپل (Tuple) در TypeScript صحبت خواهیم کرد. زبان TypeScript یک زبان شی گرا و Open-source می باشد که توسط مایکروسافت توسعه داده و نگهداری میشود.

ادامه مطلب

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با بررسی نوع داده ای آرایه (Array) در TypeScript صحبت خواهیم کرد. زبان TypeScript یک زبان شی گرا و Open-source می باشد که توسط مایکروسافت توسعه داده و نگهداری میشود.

ادامه مطلب

آموزش کدنویسی تمیز (Clean Coding) در سی شارپ و توسعه نرم افزار یکی دیگر از آموزشهایی متنی است که بصورت رایگان بر روی وبسایت پرووید منتشر شده است و در این قسمت به شما تقدیم می شود.

ادامه مطلب