بسته ی آموزش ویدئویی سی شارپ دات نت

1,499,000 ریال

خرید دانلودی بسته ی آموزش ویدئویی سی شارپ دات نت

دانلود دمو
سایت منتشر کنندهپرووید
تعداد ویدیو228
مدت زمان13:11:36

بسته ی آموزش ویدئویی سی شارپ دات نت یکی دیگر از آموزش های گروه آموزشی پرووید می باشد که در این قسمت آن را به شما معرفی می کنیم.

سی شارپ چیست؟

زبان سی شارپ یکی از زبانهای بسیار محبوب و قدرتمند محیط دات نت است. امروزه بسیاری از برنامه های کاربردی را با با زبان سی شارپ توسعه می دهند. افرادی که در سابقه ی خود، کار کردن با زبان قدرتمندی شبیه C یا C++ را دارند، با زبان سی شارپ ارتباط بهتری برقرار می کنند. شباهت زیاد در Syntax این زبان با زبانهای C و C++ باعث محبوبت بیشتر این زبان شده است.

سرفصل مطالب بسته ی آموزش ویدئویی سی شارپ دات نت

فصل اول: معماری .NET Frame Work

 •  مقدمه

 فصل دوم: بررسی اجمالی قابلیت های زبان برنامه نویسی سی شارپ

 • مقدمه
 • بررسی حوزه متغیرها
 •  بررسی Type Inference
 •  بررسی Namespace ها
 •  بررسی Preprocessor Directive ها

فصل سوم: جملات و کنترل اجرای برنامه

 • مقدمه
 •  بررسی جملات شرطی If
 • بررسی جملات Switch
 • بررسی حلقه تکرار While
 •  بررسی حلقه تکرار For
 • بررسی حلقه تکرار Do
 • بررسی حوزه حلقه تکرار For
 • بررسی حلقه تکرار Foreach قسمت اول
 •  بررسی حلقه تکرار Foreach قسمت دوم

فصل چهارم: بررسی کلاس ها

 • مقدمه
 •  ایجاد کردن یک کلاس ساده قسمت اول
 •  ایجاد کردن یک کلاس ساده قسمت دوم
 •  بررسی Member Function ها
 •  بررسی پارامترهای ref و out
 •  بررسی تکنیک Overloading

فصل پنجم: بررسی وراثت و Base Class ها

 •  مقدمه
 •  ایجاد کردن یک کلاس ساده
 • پیاده سازی وراثت به روش ساده
 •  ایجاد کردن آرایه ای از کلاس ها
 • بررسی توابع Virtual
 • بررسی کلاس های Abstract
 • بررسی کلاس ها و متدهای Sealed

فصل ششم: بررسی Member Accessibility

 •  مقدمه
 •  استفاده کردن از Internal
 •  ارتباط کلاس و اعضای عضو کلاس و بحث Accessibility
 •  بررسی Method Hiding قسمت اول
 •  بررسی Method Hiding قسمت دوم
 •  ایجاد کردن پارامترهایی با تعداد نامشخص
 •  تعریف کردن آرگومانهای پیش فرض
 •  ایجاد کردن Named Argument ها

فصل هفتم: جزئیات دیگر مربوط به کلاس ها

 •  مقدمه
 • بررسی Nested Class ها
 • بررسی Anonymous Type ها
 • بررسی توابع سازنده قسمت اول
 •  بررسی توابع سازنده قسمت دوم
 •  بررسی توابع سازنده Private
 • بررسی عملیات Initialization
 • بررسی Static Field ها
 • بررسی متدهای Static
 • بررسی Constant ها
 • بررسی فیلدهای Read-Only قسمت اول
 • بررسی فیلدهای Read-Only قسمت دوم
 •  بررسی Extension Method ها
 • بررسی Object Initializer ها
 •  بررسی کلاس های Static
 •  بررسی کلاس های Partial

فصل هشتم: بررسی Struct ‌ها

 •  مقدمه
 •  ایجاد کردن یک Struct ساده
 •  ایجاد کردن یک Struct و توابع سازنده
 •  ایجاد کردن Mutable Struct ها
 •  بررسی Immutable Struct ها

فصل نهم: Property ها

 •  مقدمه
 •  بررسی Accessor ها
 • بررسی رابطه Property ها و وراثت
 •  استفاده کردن از Property ها
 • بررسی Side Effect ها در زمان مقدار دهی کردن به Property ها
 •  بررسی Property های Static
 •  بررسی Accessibility در Property ها
 •  بررسی Property های Virtual
 •  بررسی اتوماتیک Property Automatic ها

فصل دهم: بررسی Nullable Type ها

 •  مقدمه
 •  یک مثال ساده
 •  استفاده کردن از Nullable Type ها
 • بررسی تکنیک Null Coalescing

فصل یازدهم: Interface ها

 • مقدمه
 •  یک مثال ساده از یک Interface
 •  کارکردن با Interface ها
 • بررسی عملگر As
 •  بررسی Interface ها و ارتباط آنها با وراثت
 • بررسی پیاده سازی Explicit مربوط به Interface ها
 •  بررسی Implementation Hiding
 •  بررسی وراثت در Interface ها
 •  بررسی Interface ها و ارتباط آنها با Struct ها

فصل دوازدهم: بررسی Operator Overloading

 • مقدمه
 •  یک مثال ساده
 •  پیاده سازی Operator Overloading در یک کلاس

فصل سیزدهم: تبدیل Type ها به یکدیگر

 •  مقدمه
 •  بررسی Numeric Type ها
 • بررسی Conversion و Member Lookup
 •  بررسی تبدیلهای Explicit
 • بررسی Checked Conversion ها
 • بررسی تبدیل کلاس ها به یکدیگر
 •  تبدیل کردن از یک Object به یک Interface
 •  تبدیل کردن از یک Interface به یک Interface دیگر

 فصل چهاردهم: بررسی و پیاده سازی مدیریت استثنا

 • مقدمه
 • بررسی جملات Try و Catch
 • بررسی سلسله مراتب جملات Catch
 • بررسی عمیق تر جملات Try و Catch
 • بررسی جملات Catch که با هیچ کدام از خطاها تطابق ندارد.
 •  ارسال کردن Exception ها به Caller قسمت اول
 •  ارسال کردن Exception ها به Caller قسمت دوم
 •  ایجاد کردن Exception Class های سفارشی
 • بررسی قسمت Finally
 •  پیاده سازی Top-Level Exception Handler ها

فصل پانزدهم: آرایه ها

 •  مقدمه
 •  انجام عملیات Initialization بر روی آرایه ها
 •  تعریف کردن آرایه های چند بعدی
 •  تعریف کردن Jagged Array ها
 • ایجاد کردن آرایه ای از Reference Type ها
 •  تبدیل کردن آرایه ها
 •  بررسی کردن کلاس Array

فصل شانزدهم: بررسی Generic ها

 •  مقدمه
 • لیستی از اعداد صحیح
 • ایجاد کردن لیست های Generic ساده
 • بررسی Initialization Constraint در کلاس‌های Generic
 • بررسی کردن Interface Constraint ها
 • بررسی Base Class Constraint ها
 •  بررسی Class Constraint و Struct Constraint
 •  پیاده سازی چندین Constraint مختلف
 • بررسی Interface های Generic و ارتباط آنها با وراثت
 • پیاده‌سازی متدهای Generic

فصل هفدهم: بررسی Indexer ها و Enumerator ‌ها و Iterator ها

 •  مقدمه
 • پیاده سازی اندیس Indexer با اعداد Integer
 •  پیاده سازی Indexer ها با نوع داده ای String
 • پیاده سازی Enumeration
 •  بررسی Iterator ها
 •  بررسی Named Iterator ها
 •  پیاده سازی Iterator ها و کلاس های Generic
 • پیاده سازی Iterator ها و Resource Management

فصل هجدهم: کار کردن با String

 •  مقدمه
 •  بررسی Index در String
 • بررسی عملیات معمول بر روی نوع داده ای String
 •  بررسی عملیات Split
 • بررسی کلاس StringBuilder
 •  بررسی عبارات با قاعده در کار کردن با String ها

فصل نوزدهم: بررسی Enumeration ها

 • مقدمه
 • ایجاد کردن یک Enumeration ساده
 • بررسی Base Type ها در Enumeration ها
 • انجام عملیات Initialization در Enumeration ها
 • بررسی Bit Flag Enum ها
 •  تبدیل کردن Enumeration ها
 •  بررسی کلاس Enum

فصل بیستم: کار کردن با Collection ها

 •  مقدمه
 • ایجاد کردن یک لیست کالکشنی
 •  استفاده کردن از Object Initializer ها در Collection ها
 •  اضافه کردن عناصر به لیست ها
 • درج کردن عناصر در لیست ها
 •  دسترسی پیدا کردن به عناصر
 • حذف کردن عناصر
 • جستجو کردن در Collection ها
 •  مرتب سازی Collection ها
 •  تبدیل کردن عناصر در Collection ها
 • مقدمه‌ای بر کلاس Queue
 • استفاده کردن از کلاس Queue
 •  استفاده کردن از کلاس Stack
 •  استفاده کردن از کلاس Linked List
 • استفاده کردن از کلاس SortedList

فصل بیست و یکم: بررسی Delegate ها و Anonymous Method ها و Lambda

 • مقدمه
 •  استفاده از Delegate ها
 • ایجاد کردن Delegate به Instance Member ها
 •  بررسی Multicasting در Delegate ها
 •  ایجاد کردن Delegate ها به Static Member ها
 •  معرفی Anonymous Method ها
 • بررسی Lambda ها
 •  انجام Variable Capturing

فصل بیست و دوم: کار کردن با Event ها

 • مقدمه
 • یک مثال ساده با استفاده از Delegate ها
 •  اضافه کردن و حذف کردن متدها به Event
 •  بررسی کلمه کلیدی Event

فصل بیست و سوم: بررسی و کار کردن با Dynamic

 •  مقدمه
 • بررسی کلمه کلیدی Dynamic
 • بررسی شکست در کار کردن با Dynamic
 •  انجام عملیات ریاضی Generic با استفاده از Dynamic

 فصل بیست و چهارم: کارکردن با File ها و Registry

 •  مقدمه
 • کپی کردن فایل ها
 • ایجاد کردن فولدرها
 • ایجاد کردن فایل ها
 •  جابجا کردن فایل ها و فولدرها
 •  نوشتن به فایل های متنی
 •  خواندن از درون فایل های متنی
 •  به دست آوردن اطلاعات مربوط به فایل ها
 • کار کردن و تغییر دادن Registry
 • خواندن محتویات درون یک فولدر به صورت درختی

فصل بیست و پنجم: بررسی Linq

 •  مقدمه
 • بررسی یک مثال ساده
 • بررسی یک مثال ساده قسمت دوم
 • بررسی یک مثال ساده قسمت سوم
 • بررسی یک مثال ساده قسمت چهارم
 • بررسی فیلتر کردن داده ها با استفاده از Linq
 •  استفاده از متد Select قسمت اول
 •  استفاده از متد Select قسمت دوم
 •  استفاده از متد SelectMany
 • بررسی متدهای استخراج عناصر از درون دنباله ها
 • بررسی متدهای انتخاب زیرمجموعه ای از عناصر از درون دنباله ها
 • بررسی متدهای مرتب سازی دنباله ها
 • بررسی متدهای کار کردن با کل یک دنباله
 • بررسی متدهای شرطی بر روی دنباله ها
 • بررسی متدهای پیوند دنباله ها
 • بررسی متدهای گروه بندی کردن دنباله ها

فصل بیست و ششم: کار کردن با کلاس های کالکشنی

 •  مقدمه
 •  اولین مثال
 • مرتب سازی
 • مشخص کردن یک Sort Order
 •  مشخص کردن چندین Sort Order
 • استفاده کردن از Sorting Order های فوری
 •  Overload کردن Relational Operator ها
 • استفاده پیشرفته از Hash Code ها
 • استفاده از Linq شبیه به Sql
 • یک متد دنباله‌ای سفارشی

فصل بیست و هفتم: کارکردن با برنامه نویسی همروند و Threading

 •  مقدمه
 •  بررسی کردن Asynchronous Delegate ها
 •  بررسی Polling
 •  بررسی Wait Handle
 • بررسی کردن Asynchronous Callback قسمت اول
 •  بررسی کردن Asynchronous Callback قسمت دوم
 •  بررسی کردن کلاس Thread
 • انتقال دادن داده ها به Thread ها
 •  بررسی Background Thread ها
 • بررسی Thread Priority
 • کار کردن با Thread Pool
 •  بررسی Task ها
 •  بررسی Continuation Task ها
 •  بررسی سلسله مراتب Task ها
 • بررسی نتایج برگردانده شده از Task ها
 •  بررسی Parallel For قسمت اول
 • بررسی Parallel For قسمت دوم
 •  بررسی Parallel Foreach
 •  بررسی Parallel Invoke
 •  استفاده کردن از Cancellation در Parallel For

6 دیدگاه برای بسته ی آموزش ویدئویی سی شارپ دات نت

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بسته ی آموزش ویدئویی سی شارپ دات نت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *