آموزش ویدئویی Fluent Interface در برنامه نویسی شی گرا

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با آموزش ویدئویی Fluent Interface در برنامه نویسی شی گرا صحبت خواهیم کرد. Fluent Interface و یا حتی Fluent API یکی از روش های برنامه نویسی شی گرا برای نوشتن کدهای قابل فهم تر می باشد.

آموزش ویدئویی مفاهیم شی گرایی در سی شارپ

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با آموزش ویدئویی مفاهیم شی گرایی در سی شارپ صحبت خواهیم کرد. برنامه نویسی شی گرا شیوه نوینی است که در آن می توان قطعاتی را ایجاد کرد و در برنامه های مختلف مورد استفاده قرار داد.

پیکربندی رابطه های One-to-One در EF Core با استفاده از Fluent API #2

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با پیکربندی رابطه های One-to-One در EF Core با استفاده از Fluent API #2 صحبت خواهیم کرد. تکنولوژی Entity Framework Core نسل بعدی Entity Framework است که توسط مایکروسافت معرفی شده است.

پیکربندی رابطه های One-to-One در EF Core با استفاده از Fluent API #1

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با پیکربندی رابطه های One-to-One در EF Core با استفاده از Fluent API #1 صحبت خواهیم کرد. تکنولوژی Entity Framework Core نسل بعدی Entity Framework است که توسط مایکروسافت معرفی شده است.

آموزش Fluent Interface در برنامه نویسی شی گرا – قسمت سوم

آموزش Fluent Interface در برنامه نویسی شی گرا – قسمت سوم را در این قسمت از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید دانلود کنید.

آموزش Fluent Interface در برنامه نویسی شی گرا – قسمت دوم

آموزش Fluent Interface در برنامه نویسی شی گرا – قسمت دوم را در این قسمت از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید دانلود کنید.

آموزش Fluent Interface در برنامه نویسی شی گرا – قسمت اول

آموزش Fluent Interface در برنامه نویسی شی گرا – قسمت اول را در این قسمت از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید دانلود کنید.