اضافه شدن قابلیت کدنویسی PHP در ویژوال استادیو 2017

با مقاله ی “اضافه شدن قابلیت کدنویسی PHP در ویژوال استادیو 2017” از وبسایت پرووید در رابطه با قابلیت قرار دادن فایل های داده در Azure صحبت می کنیم.