آموزش ویدئویی کار با SecureString در سی شارپ

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با آموزش ویدئویی کار با SecureString در سی شارپ صحبت خواهیم کرد. SecureString کلاسی در namespace ای System.Security می باشد که به منظور کار کردن با رشته های حساس از قبیل پسورد و اطلاعات بانکی کاربران می باشد.

آموزش تصویری کار با SecureString در سی شارپ #4

آموزش تصویری کار با SecureString در سی شارپ #4 را در این قسمت از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید دانلود کنید.

آموزش تصویری کار با SecureString در سی شارپ #3

آموزش تصویری کار با SecureString در سی شارپ #3 را در این قسمت از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید دانلود کنید.

آموزش تصویری کار با SecureString در سی شارپ #2

آموزش تصویری کار با SecureString در سی شارپ #2 را در این قسمت از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید دانلود کنید.

آموزش تصویری کار با SecureString در سی شارپ #1

آموزش تصویری کار با SecureString در سی شارپ #1 را در این قسمت از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید دانلود کنید.