توضیحات

بسته ی آموزش صوتی ساختمان داده ها و الگوریتم ها یکی دیگر از آموزش های گروه آموزشی پرووید می باشد که در این قسمت آن را به شما معرفی می کنیم.

الگوریتم چیست؟

ساختمان داده ها چیست؟

درباره ی بسته ی آموزش صوتی ساختمان داده ها و الگوریتم ها

ساختمان داده ها روش برنامه نویسی وار ذخیره کردن داده ها به منظور دستیابی سریع و کارآمد آنها می باشد. تقریباً تمامی نرم افزارها به روش های مختلف از ساختمان داده های مختلف استفاده می کنند. این بسته ی آموزشی به آموزش ساختمان داده ها و استفاده از آنها در برنامه های تجاری و همچنین الگوریتم های مربوط به هر کدام می پردازد.

خرید آنلاین بسته ی آموزش ساختمان داده ها و الگوریتم ها به زبان فارسی (فایل های صوتی و فایل PDF کتاب)

“لینک خرید به زودی منتشر خواهد شد”

دانلود رایگان فایل PDF کتاب بسته ی آموزش ساختمان داده ها و الگوریتم ها به زبان فارسی

دانلود رایگان فایل های صوتی فصل دوم بسته ی آموزش ساختمان داده ها و الگوریتم ها به زبان فارسی