آموزش UML در ویژوال پارادایم #4

با قسمت اول از سری آموزش UML در نرم افزار ویژوال پارادایم از وبسایت پرووید در خدمت شما عزیزان هستیم. در این قسمت در مورد Multiplicity در نمودار کلاس صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.

آموزش UML در ویژوال پارادایم #3

با قسمت اول از سری آموزش UML در نرم افزار ویژوال پارادایم از وبسایت پرووید در خدمت شما عزیزان هستیم. در این قسمت در مورد رابطه ی Association در نمودار کلاس صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.

آموزش UML در ویژوال پارادایم #2

با قسمت دوم از سری آموزش UML در نرم افزار ویژوال پارادایم از وبسایت پرووید در خدمت شما عزیزان هستیم. در این قسمت در مورد Attribute ها در نمودار کلاس صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.

آموزش UML در ویژوال پارادایم #1

با قسمت اول از سری آموزش UML در نرم افزار ویژوال پارادایم از وبسایت پرووید در خدمت شما عزیزان هستیم. در این قسمت در مورد مباحث اولیه ی نمودار کلاس در UML صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.