آموزش: کار کردن با اطلاعات زمانی فایل ها در سی شارپ

در این پست نحوه ی کار کردن با اطلاعات زمانی فایل ها در سی شارپ را بصورت ویدئویی به شما آموزش می دهیم. برای دانلود فایل آموزش تصویری این پست به ادامه ی مطلب بروید.

آموزش: کار کردن با خصوصیات فایل ها در سی شارپ

در این پست کار کردن با خصوصیات فایل ها در سی شارپ را بصورت ویدئویی به شما آموزش می دهیم. برای دانلود فایل آموزش تصویری این پست به ادامه ی مطلب بروید.

آموزش: اندازه ی پنجره در برنامه های کنسول

در این پست نحوه ی اندازه ی پنجره در برنامه های کنسول را بصورت ویدئویی به شما آموزش می دهیم. برای دانلود فایل آموزش تصویری این پست به ادامه ی مطلب بروید.

آموزش: رنگ بندی در برنامه های کنسول

در این پست نحوه ی رنگ بندی در برنامه های کنسول در سی شارپ را بصورت ویدئویی به شما آموزش می دهیم. برای دانلود فایل آموزش تصویری این پست به ادامه ی مطلب بروید.

آموزش: ورودی کاربر در برنامه های کنسول

در این پست نحوه ی ورودی کاربر در برنامه های کنسول در سی شارپ را بصورت ویدئویی به شما آموزش می دهیم. برای دانلود فایل آموزش تصویری این پست به ادامه ی مطلب بروید.

آموزش: کنترل بسته شدن ناگهانی پنجره ی کنسول

در این پست نحوه ی کنترل بسته شدن ناگهانی پنجره ی کنسول در سی شارپ را بصورت ویدئویی به شما آموزش می دهیم. برای دانلود فایل آموزش تصویری این پست به ادامه ی مطلب بروید.

آموزش: چک کردن روشن بودن دکمه ی NumLock

در این پست نحوه ی چک کردن روشن بودن دکمه ی NumLock در سی شارپ را بصورت ویدئویی به شما آموزش می دهیم. برای دانلود فایل آموزش تصویری این پست به ادامه ی مطلب بروید.

آموزش: چک کردن روشن بودن دکمه ی CapsLock

در این پست نحوه ی کار کردن با فایل ها در سی شارپ  را بصورت ویدئویی به شما آموزش می دهیم. برای دانلود فایل آموزش تصویری این پست به ادامه ی مطلب بروید.

آموزش: کار کردن با فولدرها در سی شارپ

در این پست نحوه ی کار کردن با فایل ها در سی شارپ  را بصورت ویدئویی به شما آموزش می دهیم. برای دانلود فایل آموزش تصویری این پست به ادامه ی مطلب بروید.

آموزش: کار کردن با فایل ها در سی شارپ

در این پست نحوه ی کار کردن با فایل ها در سی شارپ  را بصورت ویدئویی به شما آموزش می دهیم. برای دانلود فایل آموزش تصویری این پست به ادامه ی مطلب بروید.

آموزش: نشان دادن پنجره جدید

در این پست  نشان دادن پنجره جدید در ویژوال استادیو 2012 را بصورت ویدئویی به شما آموزش می دهیم. برای دانلود فایل آموزش تصویری این پست به ادامه ی مطلب بروید.