وبلاگ

ارتباط اپلیکیشن Xamarin Forms و ASP.NET Core Web API #3

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با ارتباط اپلیکیشن Xamarin Forms و ASP.NET Core Web API #3 صحبت خواهیم کرد. Xamarin Forms تکنولوژی مایکروسافت برای ساخت برنامه های cross-platform است.

ارتباط اپلیکیشن Xamarin Forms و ASP.NET Core Web API #2

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با ارتباط اپلیکیشن Xamarin Forms و ASP.NET Core Web API #2 صحبت خواهیم کرد. Xamarin Forms تکنولوژی مایکروسافت برای ساخت برنامه های cross-platform است.

آموزش انجام Unit Testing در سی شارپ و .Net Core با MSTest #2

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با انجام Unit Testing در سی شارپ و .Net Core با MSTest #2 صحبت خواهیم کرد. .NET Core نسل بعدی فریم ورک دات نت است که توسط مایکروسافت معرفی شده است.

ارتباط اپلیکیشن Xamarin Forms و ASP.NET Core Web API #1

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با ارتباط اپلیکیشن Xamarin Forms و ASP.NET Core Web API #1 صحبت خواهیم کرد. Xamarin Forms تکنولوژی مایکروسافت برای ساخت برنامه های cross-platform است.

آموزش انجام Unit Testing در سی شارپ و .Net Core با MSTest #1

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با انجام Unit Testing در سی شارپ و .Net Core با MSTest #1 صحبت خواهیم کرد. .NET Core نسل بعدی فریم ورک دات نت است که توسط مایکروسافت معرفی شده است.

Convention های رابطه های One-to-Many در Entity Framework Core #3

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با Convention های رابطه های One-to-Many در Entity Framework Core #3 صحبت خواهیم کرد. تکنولوژی Entity Framework Core نسل بعدی Entity Framework است که توسط مایکروسافت معرفی شده است.

آموزش انجام Unit Testing در سی شارپ و .Net Core با xUnit #2

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با انجام Unit Testing در سی شارپ و .Net Core با xUnit #2 صحبت خواهیم کرد. .NET Core نسل بعدی فریم ورک دات نت است که توسط مایکروسافت معرفی شده است.

Convention های رابطه های One-to-Many در Entity Framework Core #2

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با Convention های رابطه های One-to-Many در Entity Framework Core #2 صحبت خواهیم کرد. تکنولوژی Entity Framework Core نسل بعدی Entity Framework است که توسط مایکروسافت معرفی شده است.

آموزش انجام Unit Testing در سی شارپ و .Net Core با xUnit #1

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با انجام Unit Testing در سی شارپ و .Net Core با xUnit #1 صحبت خواهیم کرد. .NET Core نسل بعدی فریم ورک دات نت است که توسط مایکروسافت معرفی شده است.

Convention های رابطه های One-to-Many در Entity Framework Core #1

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با Convention های رابطه های One-to-Many در Entity Framework Core #1 صحبت خواهیم کرد. تکنولوژی Entity Framework Core نسل بعدی Entity Framework است که توسط مایکروسافت معرفی شده است.

آموزش ذخیره داده ها در بانک اطلاعاتی با Entity Framework Core #4

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با آموزش ذخیره داده ها در بانک اطلاعاتی با Entity Framework Core #4 صحبت خواهیم کرد. تکنولوژی Entity Framework Core نسل بعدی Entity Framework است که توسط مایکروسافت معرفی شده است.

آموزش ذخیره داده ها در بانک اطلاعاتی با Entity Framework Core #3

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با آموزش ذخیره داده ها در بانک اطلاعاتی با Entity Framework Core #3 صحبت خواهیم کرد. تکنولوژی Entity Framework Core نسل بعدی Entity Framework است که توسط مایکروسافت معرفی شده است.

آموزش ذخیره داده ها در بانک اطلاعاتی با Entity Framework Core #2

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با آموزش ذخیره داده ها در بانک اطلاعاتی با Entity Framework Core #2 صحبت خواهیم کرد. تکنولوژی Entity Framework Core نسل بعدی Entity Framework است که توسط مایکروسافت معرفی شده است.

آموزش ذخیره داده ها در بانک اطلاعاتی با Entity Framework Core #1

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با آموزش درج داده ها در بانک اطلاعاتی با Entity Framework Core #1 صحبت خواهیم کرد. تکنولوژی Entity Framework Core نسل بعدی Entity Framework است که توسط مایکروسافت معرفی شده است.