آموزش فرآیند تست نرم افزار و اهمیت آن در توسعه نرم افزار

آموزش فرآیند تست نرم افزار و اهمیت آن در توسعه نرم افزار

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با آموزش فرآیند تست نرم افزار و اهمیت آن در توسعه نرم افزار خواهیم کرد.

تست کردن فرآیند ارزیابی یک سیستم یا اجزای آن با قصد پیدا کردن آن است که آیا نیازمندی های مشخص شده توسط آن سیستم برآورده می شود یا خیر. به بیان ساده، تست کردن فرآیند اجرای یک سیستم برای شناسایی هر شکاف، خطا یا نیازمندی های از دست رفته در مقایسه با نیازمندی های واقعی است.

بر اساس استاندارد ANSI / IEEE 1059، تست کردن را می توان به صورت زیر تعریف کرد:

فرآیند تجزیه و تحلیل یک نرم افزار با هدف شناسایی تفاوت های احتمالی بین شرایط موجود و شرایط مورد الزام (به عبارت دیگر، نقص ها، خطاها، اشکالات) و در اصل ارزیابی ویژگی های نرم افزار است.

لیست کامل سری آموزش فرآیند تست نرم افزار و اهمیت آن در توسعه نرم افزار

  • مقدمه ای بر اهمیت انجام تست در نرم افزار
  • باورهای اشتباه در رابطه با انجام تست در نرم افزار
  • اهمیت تضمین کیفیت و کنترل کیفیت و تست نرم افزار
  • استاندارهای ISO در تست در نرم افزار
  • انواع مختلف تست ها در نرم افزار
  • انواع روش های مختلف در تست نرم افزار
  • انواع سطوح مختلف در تست نرم افزار
  • بررسی مستندات در تست نرم افزار
  • انواع تکنیک های تخمین در تست نرم افزار
مرتضی گیتی
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت