آموزش اصل Inversion of Control در برنامه نویسی #17

آموزش اصل Inversion of Control در برنامه نویسی #17

آموزش اصل Inversion of Control در برنامه نویسی #17 قسمت هفدهم از یک سری آموزشی از وبسایت پرووید است که در رابطه با اصل Inversion of Control تنظیم شده است. پس از این دوره ی آموزشی می توانید از بسته های آموزشی وبسایت پرووید در رابطه با Inversion of Control را استفاده کنید.

در قسمت قبلی از این آموزش در مورد الگوی طراحی Dependency Injection (تزریق وابستگی) صحبت کردیم.

انواع Dependency Injection

همانطور که در قسمت قبل گفتیم کلاس Injector یک شی از کلاس Service یا همان Dependency را به درون کلاس Client یا همان کلاس وابسته تزریق میکند. کلاس Injector این Dependency ها را به طور کلی به سه روش در درون کلاس Client تزریق می کند: با استفاده از تابع سازنده و یا با استفاده از یک پروپرتی و یا با استفاده از یک متد. در ادامه یک توصیف کوتاه در رابطه با هر کدام از این سه روش خدمت شما ارائه خواهد شد.

بسته ی جامع آموزش Inversion of Control و IoC Container ها

از شما دعوت می کنیم که از بسته ی جامع آموزش Inversion of Control و IoC Container ها دیدن کنید.

تزریق از طریق تابع سازنده (Constructor Injection): در این روش کلاس Injector یک شی از کلاس Service یا همان Dependency را از طریق تابع سازنده کلاس Client به آن تحویل می‌دهد.

تزریق از طریق پروپرتی (Property Injection): در این روش که همچنین با نام Setter Injection نیز از آن یاد می‌شود Dependency کلاس Client از طریق یک پروپرتی که در درون کلاس Client تعریف شده است به آن تحویل داده می شود.

تزریق از طریق متد (Method Injection): در این روش کلاس Client یک اینترفیس را پیاده سازی می کند که این اینترفیس حاوی متدی برای فراهم کردن Dependency مربوطه است. همچنین کلاس Injector از این اینترفیس برای تحویل دادن Dependency مورد نیاز کلاس Client استفاده می ‌کند.

در قسمت بعدی از این آموزش در مورد ادامه ی همین مبحث صحبت خواهیم کرد.

مرتضی گیتی
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت