آموزش تکنیک تزریق وابستگی (Dependency Injection) در برنامه نویسی شی گرا

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با آموزش تکنیک تزریق وابستگی (Dependency Injection) در برنامه نویسی شی گرا صحبت خواهیم کرد.