آموزش ویدئویی ساختن یک SecureTextBox در سی شارپ

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با آموزش ویدئویی کار با SecureString در سی شارپ صحبت خواهیم کرد. SecureString کلاسی در namespace ای System.Security می باشد که به منظور کار کردن با رشته های حساس از قبیل پسورد و اطلاعات بانکی کاربران می باشد.

رادیو پرووید: استفاده از Dictionary به جای List در دستورات LINQ

در این پست از رادیو پرووید در رابطه با استفاده از Dictionary به جای List در دستورات LINQ صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.

رادیو پرووید: قابلیت جدید بلاک های Switch در سی شارپ 7 قسمت آخر

در این پست از رادیو پرووید در رابطه با قابلیت جدید بلاک های Switch در سی شارپ 7 قسمت آخر صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.

رادیو پرووید: قابلیت جدید بلاک های Switch در سی شارپ 7 قسمت دوم

در این پست از رادیو پرووید در رابطه با قابلیت جدید بلاک های Switch در سی شارپ 7 قسمت دوم صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.

رادیو پرووید: قابلیت جدید بلاک های Switch در سی شارپ 7 قسمت اول

در این پست از رادیو پرووید در رابطه با قابلیت جدید بلاک های Switch در سی شارپ 7 قسمت اول صحبت خواهیم کرد.

رادیو پرووید: قابلیت Tuple در سی شارپ 7 قسمت آخر

در این پست از رادیو پرووید در رابطه با قابلیت Tuple در سی شارپ 7 قسمت آخر صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.

رادیو پرووید: قابلیت Tuple در سی شارپ 7 قسمت چهارم

در این پست از رادیو پرووید در رابطه با قابلیت Tuple در سی شارپ 7 قسمت چهارم صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.

رادیو پرووید: قابلیت Tuple در سی شارپ 7 قسمت سوم

در این پست از رادیو پرووید در رابطه با قابلیت Tuple در سی شارپ 7 قسمت سوم صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.