استفاده از Dictionary به جای List در دستورات LINQ

استفاده از Dictionary به جای List در دستورات LINQ موضوع قسمت بعدی از پادکست سه دقیقه در دنیای برنامه نویسی از وبسایت پرووید می باشد. به ادامه ی مطلب بروید.

قابلیت جدید بلاک های Switch در سی شارپ 7 قسمت آخر

قابلیت جدید بلاک های Switch در سی شارپ 7 قسمت آخر موضوع قسمت بعدی از پادکست سه دقیقه در دنیای برنامه نویسی از وبسایت پرووید می باشد. به ادامه ی مطلب بروید.

قابلیت جدید بلاک های Switch در سی شارپ 7 قسمت دوم

قابلیت جدید بلاک های Switch در سی شارپ 7 قسمت دوم موضوع قسمت بعدی از پادکست سه دقیقه در دنیای برنامه نویسی از وبسایت پرووید می باشد. به ادامه ی مطلب بروید.

قابلیت جدید بلاک های Switch در سی شارپ 7 قسمت اول

قابلیت جدید بلاک های Switch در سی شارپ 7 قسمت اول موضوع قسمت هفتم از پادکست سه دقیقه در دنیای برنامه نویسی از وبسایت پرووید می باشد. به ادامه ی مطلب بروید.

قابلیت Tuple در سی شارپ 7 قسمت آخر

قابلیت Tuple در سی شارپ 7 قسمت آخر موضوع قسمت ششم از پادکست سه دقیقه در دنیای برنامه نویسی از وبسایت پرووید می باشد. به ادامه ی مطلب بروید.

قابلیت Tuple در سی شارپ 7 قسمت چهارم

قابلیت Tuple در سی شارپ 7 قسمت چهارم موضوع قسمت پنجم از پادکست سه دقیقه در دنیای برنامه نویسی از وبسایت پرووید می باشد. به ادامه ی مطلب بروید.

قابلیت Tuple در سی شارپ 7 قسمت سوم

قابلیت Tuple در سی شارپ 7 قسمت سوم موضوع قسمت چهارم از پادکست سه دقیقه در دنیای برنامه نویسی از وبسایت پرووید می باشد. به ادامه ی مطلب بروید.

قابلیت Tuple در سی شارپ 7 قسمت دوم

قابلیت Tuple در سی شارپ 7 قسمت دوم موضوع قسمت سوم از پادکست سه دقیقه در دنیای برنامه نویسی از وبسایت پرووید می باشد. به ادامه ی مطلب بروید.

قابلیت Tuple در سی شارپ 7

قابلیت Tuple در سی شارپ 7 قسمت دوم موضوع قسمت دوم از پادکست سه دقیقه در دنیای برنامه نویسی از وبسایت پرووید می باشد. به ادامه ی مطلب بروید.

انتشار Visual Studio 2017 RC 3

انتشار Visual Studio 2017 RC 3 موضوع قسمت اول از پادکست سه دقیقه در دنیای برنامه نویسی از وبسایت پرووید می باشد. به ادامه ی مطلب بروید.

آموزش: درج خطوط خالی با تکنیکی جالب در ویژوال استادیو

آموزش: درج خطوط خالی با تکنیکی جالب در ویژوال استادیو یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در حوزه ی آموزش کار با ویژوال استادیو است که در این قسمت از سایت پرووید به شما تقدیم می شود.

آموزش: معرفی پنجره ی Navigate To در ویژوال استادیو

آموزش: معرفی پنجره ی Navigate To در ویژوال استادیو یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در حوزه ی آموزش کار با ویژوال استادیو است که در این قسمت از سایت پرووید به شما تقدیم می شود.

آموزش: پیش نمایش کد در تب ها در ویژوال استادیو

آموزش: پیش نمایش کد در تب ها در ویژوال استادیو یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در حوزه ی آموزش کار با ویژوال استادیو است که در این قسمت از سایت پرووید به شما تقدیم می شود.

آموزش: پیمایش رفرنس ها در ویژوال استادیو

در این پست پیمایش رفرنس ها در ویژوال استادیو را بصورت ویدئویی به شما آموزش می دهیم. برای دانلود فایل آموزش تصویری این پست به ادامه ی مطلب بروید.