نصب Entity Framework Core در ویژوال استادیو قسمت #1

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با نصب Entity Framework Core در ویژوال استادیو قسمت #1 صحبت خواهیم کرد. تکنولوژی Entity Framework Core نسل بعدی Entity Framework است که توسط مایکروسافت معرفی شده است.

مقایسه Entity Framework Core و Entity Framework 6

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه بامقایسه Entity Framework Core و Entity Framework 6 صحبت خواهیم کرد. تکنولوژی Entity Framework Core نسل بعدی Entity Framework است که توسط مایکروسافت معرفی شده است.

روش Code-First و Database-First در EF Core

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با روش Code-First و Database-First در EF Core صحبت خواهیم کرد. به طور کلی Entity Framework Core از روش Code-First استفاده می ‌کند و پشتیبانی کمتری برای روش Database-First در نظر می‌گیرد.

تکنولوژی Entity Framework Core چیست؟

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با Entity Framework Core صحبت خواهیم کرد. میتوان گفت که Entity Framework Core نسخه جدید Entity Framework است که پس از نسخه ششم آن منتشر شد.

چه Database Provider هایی در EF Core پشتیبانی می شوند؟

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با اینکه چه Database Provider هایی در EF Core پشتیبانی می شوند صحبت خواهیم کرد. در استفاده از Entity Framework Core می‌توانیم Database Provider های مختلفی را در قالب NuGet Package هایی به پروژه اضافه کنیم.