آموزش ASP.NET MVC

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با بررسی ماهیت و کاربرد Layout View ها در ASP.NET MVC صحبت خواهیم کرد. معماری MVC از معمول ترین و پرکاربردترین تنمعماری های ساخت وب اپلیکیشن ها می باشد.

ادامه مطلب

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با بررسی پیاده سازی اعتبارسنجی Validation در ASP.NET MVC صحبت خواهیم کرد. معماری MVC از معمول ترین و پرکاربردترین معماری های ساخت وب اپلیکیشن ها می باشد.

ادامه مطلب