شماره تماس 09336863931 | 09178169907 پست الکترونیک provid.ir@gmail.com

اجرای فایل در سیستم دیگر (آدرس دهی پویا)

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد اجرای فایل در سیستم دیگر ( آدرس دهی پویا) صحبت کنیم. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

(بیشتر…)

پیدا کردن اعضای namespase های اضافه شده به پروژه

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد پیدا کردن اعضای namespase های اضافه شده به پروژه صحبت کنیم. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

(بیشتر…)

پیدا کردن انتهای براکتها در سی شارپ

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد پیدا کردن انتهای براکتها در محیط کد نویسی صحبت کنیم. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

(بیشتر…)

ریفکتور کردن کد در ReSharper

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد یکی دیگر از قابلیت های پلاگین ReSharper صحبت کنیم: ریفکتور کردن کد در ReSharper. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

(بیشتر…)

احاطه کردن کد با دستورات مختلف در ReSharper

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد یکی دیگر از قابلیت های پلاگین ReSharper صحبت کنیم: احاطه کردن کد با دستورات مختلف در ReSharper. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

(بیشتر…)

Override کردن متدها در ReSharper

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد یکی دیگر از قابلیت های پلاگین ReSharper صحبت کنیم: Override کردن متدها در ReSharper. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

(بیشتر…)

کد نویسی سریع تر در ReSharper

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد یکی دیگر از قابلیت های پلاگین ReSharper صحبت کنیم: کد نویسی سریع تر در ReSharper. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

(بیشتر…)

الگوهای ایجاد فایل در ReSharper

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد یکی دیگر از قابلیت های پلاگین ReSharper صحبت کنیم: الگوهای ایجاد فایل در ReSharper. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

(بیشتر…)

ساخت کلاس از استفاده ی آن در ReSharper

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد یکی دیگر از قابلیت های پلاگین ReSharper صحبت کنیم: ساخت کلاس از استفاده ی آن در ReSharper. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

(بیشتر…)

تنظیم ساخت متد جدید در ReSharper

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد یکی دیگر از قابلیت های پلاگین ReSharper صحبت کنیم: تنظیم ساخت متد جدید در ReSharper. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

(بیشتر…)

ایجاد اعضای کلاس در ReSharper

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد یکی دیگر از قابلیت های پلاگین ReSharper صحبت کنیم: ایجاد اعضای کلاس در ReSharper. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

(بیشتر…)

تغییر Signature متد در ReSharper

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد یکی دیگر از قابلیت های پلاگین ReSharper صحبت کنیم: تغییر Signature متد در ReSharper. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

(بیشتر…)

تنظیم Namespace ها در ReSharper

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد یکی دیگر از قابلیت های پلاگین ReSharper صحبت کنیم: تنظیم Namespace ها در ReSharper. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

(بیشتر…)

ده نکته کلیدی که هر برنامه نویسی باید بداند #9

به عنوان نهمین قسمت از آموزش ده نکته ی کلیدی که هر برنامه نویسی باید بداند، در سایت پرووید به شما توصیه می شود که متغیرهای برنامه را نزدیک به کدی که از آنها استفاده می کند تعریف کنید.

(بیشتر…)