آموزش نشان دادن متن در مونو اندروید #2

آموزش نشان دادن محتویات یک آرایه در درون یک AutoCompleteTextView در مونو اندروید آموزشی هست که در این قسمت از وبسایت پرووید می توانید از آن استفاده کنید. برای دیدن این ویدئو به ادامه ی مطلب بروید.

آموزش نشان دادن متن در مونو اندروید #1

آموزش نشان دادن محتویات یک فایل متنی در درون یک AutoCompleteTextView در مونو اندروید آموزشی هست که در این قسمت از وبسایت پرووید می توانید از آن استفاده کنید. به ادامه ی مطلب بروید.