نویسنده: مرتضی گیتی

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با بررسی Convention ها در Entity Framework Core #1 صحبت خواهیم کرد. تکنولوژی Entity Framework Core نسل بعدی Entity Framework است که توسط مایکروسافت معرفی شده است. پس از این دوره ی آموزشی می توانید از بسته های آموزشی وبسایت پرووید در رابطه با Entity Framework Core را استفاده کنید.

ادامه مطلب

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با آموزش Convention های رابطه های One-to-One در Entity Framework Core صحبت خواهیم کرد. تکنولوژی Entity Framework Core نسل بعدی Entity Framework است که توسط مایکروسافت معرفی شده است.

ادامه مطلب