نویسنده: مرتضی گیتی

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با کار با کلاس Battery در Xamarin.Essentials صحبت خواهیم کرد. Xamarin.Essentials تعدادی Nuget package هستند که قابلیت های مختلفی را در ساخت برنامه های موبایل در اختیار شما می گذارند.

ادامه مطلب