نویسنده: مرتضی گیتی

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با آموزش ویدئویی اصول SOLID در برنامه نویسی شی گرا صحبت خواهیم کرد. SOLID مخفف پنج اصل بسیار مهم در مدیریت وابستگی (Dependency Management) در توسعه ی برنامه های شی گرا می باشد.

ادامه مطلب