نویسنده: مرتضی گیتی

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با عدم استفاده از آخرین به روز رسانی ها در وب اپلیکیشن ها به عنوان یکی از اشتباهات ساخت برنامه های وب صحبت خواهیم کرد.

ادامه مطلب