استفاده صحیح از DbContext و فراخوانی متد Dispose در EF #2

استفاده صحیح از DbContext و فراخوانی متد Dispose در EF #2 را در این قسمت از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید دانلود کنید.

آموزش صوتی پنج تکنیک برتر در ساخت برنامه های وب با ASP.NET MVC

بسته ی آموزش صوتی پنج تکنیک برتر در ساخت برنامه های وب با ASP.NET MVC یکی دیگر از آموزش های گروه برنامه نویسی پرووید می باشد که در این قسمت از وبسایت پرووید به شما عزیزان و علاقه مندان تقدیم می شود. ASP.NET MVC چیست؟ ASP.NET MVC یکی از فریم ورک های ارائه شده توسط مایکروسافت برای توسعه نرم افزارهای تحت وب است. ASP.NET MVC نسبت به فریم ورک پیشین… بیشتر بخوانید…

دسته‌بندی نشده

استفاده صحیح از DbContext و فراخوانی متد Dispose در EF #1

استفاده صحیح از DbContext و فراخوانی متد Dispose در EF #1 را در این قسمت از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید دانلود کنید.

آموزش Dapper و دسترسی شی گرا به بانک اطلاعاتی #4

آموزش Dapper و دسترسی شی گرا به بانک اطلاعاتی #4 را در این قسمت از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید دانلود کنید.

آموزش Dapper و دسترسی شی گرا به بانک اطلاعاتی #3

آموزش Dapper و دسترسی شی گرا به بانک اطلاعاتی #3 را در این قسمت از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید دانلود کنید.

آموزش Dapper و دسترسی شی گرا به بانک اطلاعاتی #2

آموزش Dapper و دسترسی شی گرا به بانک اطلاعاتی #2 را در این قسمت از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید دانلود کنید.

آموزش Dapper و دسترسی شی گرا به بانک اطلاعاتی #1

آموزش Dapper و دسترسی شی گرا به بانک اطلاعاتی #1 را در این قسمت از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید دانلود کنید.

آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross قسمت #9

آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross قسمت #9 را در این قسمت از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید دانلود کنید.

استفاده از دستورات خام SQL در Entity Framework Core #4

استفاده از دستورات خام SQL در Entity Framework Core #4 را در این قسمت از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید دانلود کنید.

آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross قسمت #8

آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross قسمت #8 را در این قسمت از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید دانلود کنید.

آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross قسمت #7

آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross قسمت #7 را در این قسمت از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید دانلود کنید.

استفاده از دستورات خام SQL در Entity Framework Core #3

استفاده از دستورات خام SQL در Entity Framework Core #3 را در این قسمت از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید دانلود کنید.

آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross قسمت #6

آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross قسمت #6 را در این قسمت از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید دانلود کنید.

استفاده از دستورات خام SQL در Entity Framework Core #2

استفاده از دستورات خام SQL در Entity Framework Core #2 را در این قسمت از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید دانلود کنید.