اضافه کردن پروپرتی User Control در WPF

با آموزش اضافه کردن پروپرتی User Control در WPF از وبسایت پرووید در خدمت شما عزیزان هستیم. برای دانلود این ویدئو به ادامه ی مطلب بروید.

آموزش Dependency Property در WPF

با آموزش Dependency Property در WPF از وبسایت پرووید در خدمت شما عزیزان هستیم. برای دانلود این ویدئو به ادامه ی مطلب بروید.

تنظیم مقادیر پیش فرض در کوئری EF

با آموزش تنظیم مقادیر پیش فرض در کوئری در Entity Framework از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید در خدمت شما هستیم. برای دانلود آموزش به ادامه ی مطلب بروید.

مقایسه با مقادیری از لیست در Entity Framework

با آموزش مقایسه با مقادیری از لیست در Entity Framework از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید در خدمت شما هستیم. برای دانلود آموزش به ادامه ی مطلب بروید.

دانلود کتاب پیشرفته ی Ajax

دانلود کتاب پیشرفته ی Ajax، با نام انگلیسی Advanced Ajax – Architecture and Best Practices را در این قسمت از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید دانلود کنید.

پیج کردن و فیلتر کردن در EF

با آموزش پیج کردن و فیلتر کردن در Entity Framework از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید در خدمت شما هستیم. برای دانلود آموزش به ادامه ی مطلب بروید.

برگرداندن انواع اولیه از کوئری EF

با آموزش برگرداندن انواع اولیه از کوئری در Entity Framework از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید در خدمت شما هستیم. برای دانلود آموزش به ادامه ی مطلب بروید.

گروه بندی در Entity Framework

با آموزش گروه بندی در Entity Framework از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید در خدمت شما هستیم. برای دانلود آموزش به ادامه ی مطلب بروید.