آموزش UML در ویژوال پارادایم #1

با قسمت اول از سری آموزش UML در نرم افزار ویژوال پارادایم از وبسایت پرووید در خدمت شما عزیزان هستیم. در این قسمت در مورد مباحث اولیه ی نمودار کلاس در UML صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.

سطح دسترسی در wpf

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد سطح دسترسی در wpf صحبت کنیم. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

دو رقمی کردن اعداد تک رقمی

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد دو رقمی کردن اعداد تک رقمی صحبت کنیم. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

رنگی کردن متن در کنسول

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد رنگی کردن متن در کنسول صحبت کنیم. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

رنگ پس زمینه در کنسول

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد رنگ پس زمینه در کنسول صحبت کنیم. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

مک در مقابل ویندوز: 8 برتری سیستم عامل مک #3

با سومین قسمت از سری مقالات آموزشی “مک در مقابل ویندوز: 8 برتری سیستم عامل مک” از وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. به ادامه ی مطلب بروید.

اجرای دکمه با زدن Esc

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد اجرای دکمه با زدن Esc صحبت کنیم. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

مک در مقابل ویندوز: 8 برتری سیستم عامل مک #2

با دومین قسمت از سری مقالات آموزشی ” مک در مقابل ویندوز: 8 برتری سیستم عامل مک” از وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. به ادامه ی مطلب بروید.

اجرای دکمه با زدن Enter

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد اجرای دکمه با زدن Enter صحبت کنیم. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

فعال کردن Intellisense ReSharper

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد فعال کردن Intellisense ReSharper صحبت کنیم. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

اضافه کردن codesnippet

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد اضافه کردن codesnippet در ویژوال استودیو صحبت کنیم. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

تفاوت solution و پروژه در ویژوال استودیو

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد تفاوت solution و پروژه در ویژوال استودیو صحبت کنیم. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

بازی برای یادگیری سی شارپ

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد بازی برای یادگیری سی شارپ صحبت کنیم. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

الگوریتم خوشه بندی کا میانگین در سی شارپ #13

در این پست از وبسایت پرووید با قسمت سیزدهم از سری آموزشی “پیاده سازی الگوریتم خوشه بندی کا-میانگین در سی شارپ” در خدمت شما هستیم. به ادامه ی مطلب بروید.