ریفکتور کردن کد در ReSharper

در این پست از وبسایت پرووید، در رابطه با ریفکتور کردن کد در ReSharper صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.

احاطه کردن کد با دستورات مختلف در ReSharper

در این پست از وبسایت پرووید، در رابطه با احاطه کردن کد با دستورات مختلف در ReSharper صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.