Override کردن متدها در ReSharper

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد یکی دیگر از قابلیت های پلاگین ReSharper صحبت کنیم: Override کردن متدها در ReSharper. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

کد نویسی سریع تر در ReSharper

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد یکی دیگر از قابلیت های پلاگین ReSharper صحبت کنیم: کد نویسی سریع تر در ReSharper. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

الگوهای ایجاد فایل در ReSharper

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد یکی دیگر از قابلیت های پلاگین ReSharper صحبت کنیم: الگوهای ایجاد فایل در ReSharper. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

ساخت کلاس از استفاده ی آن در ReSharper

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد یکی دیگر از قابلیت های پلاگین ReSharper صحبت کنیم: ساخت کلاس از استفاده ی آن در ReSharper. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

تنظیم ساخت متد جدید در ReSharper

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد یکی دیگر از قابلیت های پلاگین ReSharper صحبت کنیم: تنظیم ساخت متد جدید در ReSharper. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

ایجاد اعضای کلاس در ReSharper

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد یکی دیگر از قابلیت های پلاگین ReSharper صحبت کنیم: ایجاد اعضای کلاس در ReSharper. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

تغییر Signature متد در ReSharper

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد یکی دیگر از قابلیت های پلاگین ReSharper صحبت کنیم: تغییر Signature متد در ReSharper. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

تنظیم Namespace ها در ReSharper

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد یکی دیگر از قابلیت های پلاگین ReSharper صحبت کنیم: تنظیم Namespace ها در ReSharper. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

5 اشتباه رایج در HTML5 – قسمت پنجم

با پنجمین و آخرین قسمت از سری آموزشی “5 اشتباه رایج در HTML5” از وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت در رابطه عدم استفاده از قابلیت های HTML5 صحبت می کنیم. به ادامه ی مطلب بروید.

5 اشتباه رایج در HTML5 – قسمت چهارم

با چهارمین قسمت از سری آموزشی “5 اشتباه رایج در HTML5” از وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت در رابطه با دسترس پذیری (Accessibility) صحبت می کنیم. به ادامه ی مطلب بروید.

5 اشتباه رایج در HTML5 – قسمت سوم

با سومین قسمت از سری آموزشی “5 اشتباه رایج در HTML5” از وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت در رابطه با کارایی صحبت می کنیم. به ادامه ی مطلب بروید.

5 اشتباه رایج در HTML5 – قسمت دوم

با دومین قسمت از سری آموزشی “5 اشتباه رایج در HTML5” از وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت در رابطه با سازگاری بین مرورگرها صحبت می کنیم. به ادامه ی مطلب بروید.