شماره تماس 09336863931 | 09178169907 پست الکترونیک provid.ir@gmail.com

Override کردن متدها در ReSharper

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد یکی دیگر از قابلیت های پلاگین ReSharper صحبت کنیم: Override کردن متدها در ReSharper. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

(بیشتر…)

کد نویسی سریع تر در ReSharper

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد یکی دیگر از قابلیت های پلاگین ReSharper صحبت کنیم: کد نویسی سریع تر در ReSharper. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

(بیشتر…)

الگوهای ایجاد فایل در ReSharper

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد یکی دیگر از قابلیت های پلاگین ReSharper صحبت کنیم: الگوهای ایجاد فایل در ReSharper. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

(بیشتر…)

ساخت کلاس از استفاده ی آن در ReSharper

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد یکی دیگر از قابلیت های پلاگین ReSharper صحبت کنیم: ساخت کلاس از استفاده ی آن در ReSharper. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

(بیشتر…)

تنظیم ساخت متد جدید در ReSharper

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد یکی دیگر از قابلیت های پلاگین ReSharper صحبت کنیم: تنظیم ساخت متد جدید در ReSharper. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

(بیشتر…)

ایجاد اعضای کلاس در ReSharper

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد یکی دیگر از قابلیت های پلاگین ReSharper صحبت کنیم: ایجاد اعضای کلاس در ReSharper. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

(بیشتر…)

تغییر Signature متد در ReSharper

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد یکی دیگر از قابلیت های پلاگین ReSharper صحبت کنیم: تغییر Signature متد در ReSharper. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

(بیشتر…)

تنظیم Namespace ها در ReSharper

با یکی دیگر از آموزش های رایگان وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این قسمت قصد داریم در مورد یکی دیگر از قابلیت های پلاگین ReSharper صحبت کنیم: تنظیم Namespace ها در ReSharper. برای تماشای ویدئوی آموشی به ادامه ی مطلب بروید.

(بیشتر…)

CLOSE
CLOSE