Code Map در ویژوال استادیو 2013

در این پست از وبسایت پرووید، در رابطه با Code Map در ویژوال استادیو 2013 صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.

Code Lens در ویژوال استادیو 2013

در این پست از وبسایت پرووید، در رابطه با Code Lens در ویژوال استادیو 2013 صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.

Browser Link در ویژوال استادیو 2013

در این پست از وبسایت پرووید، در رابطه با Browser Link در ویژوال استادیو 2013 صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.

Scrollbar در ویژوال استادیو 2013

یکی از قابلیت های جدید IDE ویژوال استادیو 2013،قابلیت های جدیدی است که به Scrollbar های عمودی اضافه شده است. Code Overview یکی از آنهاست. در این پست در مورد این قابلیت جدید صحبت می کنیم.

Peek Definition در ویژوال استادیو 2013

در این پست از وبسایت پرووید، در رابطه با Peek Definition در ویژوال استادیو 2013 صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.