Code Map در ویژوال استادیو 2013

Code Map یکی از قابلیت های جدید ویژوال استادیو 2013 می باشد. با استفاده از Code Map می توانید نمایش گرافیکی مربوط به Call Stack را مشاهده کنید. به عبارت دیگر، ترتیب اجرا شدن متدها در برنامه را در زمان Debug کردن مشاهده کنید. قابلیت Code Map در مرحله ی Debugging بسیار مفیده است.

Code Lens در ویژوال استادیو 2013

قابلیت Code Lens در ویژوال استادیو 2013 به شما کمک می کند که پیش نمایشی از کدهای برنامه را مشاهده کنید. علاوه بر این، جزییات مربوط به فراخونی یک متد توسط متدهای دیگر نیز از دسته اطلاعات نمایش داده شده است. می توانید قابلیت Code Lens را غیرفعال کرده یا مواردی که در آن نمایش داده می شود را از منوی Tools -> Options کنترل کنید.

Browser Link در ویژوال استادیو 2013

Browser Link یکی از قابلیت های جدید ویژوال استادیو 2013 ست که با استفاده از آن در Web Application ها می توانید به سادگی مرورگر خود را Refresh کنید تا تغییرات انجام شده در برنامه را اعمال کنید. علاوه بر این، انتظار می رود در نسخه های بعدی، قابلیت های جدیدتری دکمه ی Browser Link اضافه شود.

Scrollbar در ویژوال استادیو 2013

یکی از قابلیت های جدید IDE ویژوال استادیو 2013،قابلیت های جدیدی است که به Scrollbar های عمودی اضافه شده است. Code Overview یکی از آنهاست. در این پست در مورد این قابلیت جدید صحبت می کنیم.

Peek Definition در ویژوال استادیو 2013

یکی از قابلیت های جدید IDE ویژوال استادیو 2013، Peek Definition است که هدف آن شبیه به دستور Go to Definition می باشد. ولی نحوه ی کار آن متفاوت است. در این پست در مورد این قابلیت جدید صحبت می کنیم.