کار کردن با Stored Procedure ها در Entity Framework Core #3

کار کردن با Stored Procedure ها در Entity Framework Core #3

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با کار کردن با Stored Procedure ها در Entity Framework Core #3 صحبت خواهیم کرد. تکنولوژی Entity Framework Core نسل بعدی Entity Framework است که توسط مایکروسافت معرفی شده است.

در قسمت قبلی از این آموزش در رابطه با اجرا کردن stored procedure ها با استفاده از متد FromSql صحبت کردیم.

اجرا کردن stored procedure ها با استفاده از متد ExecuteSqlCommand

متد ExecuteSqlCommand به منظور اجرا کردن database command ها در نظر گرفته شده است. در واقع یک این متد به عنوان ورودی یک string را دریافت کرده که همان command ای است که قرار است بر روی دیتابیس اجرا شود. پس از اجرا شدن این command تعداد سطرهای تاثیر گرفته یا اصطلاحاً affected rows در قالب یک int برگردانده می شوند. در رابطه با این مفاهیم در بسته ی آموزش ویدئویی SQL و مایکروسافت Access وبسایت پرووید بیشتر صحبت کرده ایم. لطفاً، کد زیر را بررسی کنید.

var context = new SchoolContext(); 

var rowsAffected = context.Database.ExecuteSqlCommand("Update Students set FirstName = 'Bill' where StudentId = 1;");

در کد بالا یک دستور UPDATE به عنوان پارامتر ورودی متد ExecuteSqlCommand در نظر گرفته شده است. این دستور در قالب یک string به این متد داده شده است. تعداد affect rows نیز برگردانده می شود.

بسته ی آموزش ویدئویی معماری نرم افزار در Entity Framework Core

از شما دعوت می کنیم که از بسته ی آموزش ویدئویی معماری نرم افزار در Entity Framework Core دیدن کنید.

علاوه بر این، می توانیم از همین روش برای اجرا کردن stored procedure هایی که عملایت CUD یعنی INSERT، UPDATE و DELETE را بر روی دیتابیس انجام می دهند استفاده کنیم. کد زیر مربوط به stored procedure ای است که یک رکورد در دیتابیس و در جدول Students وارد می کند.

CREATE PROCEDURE CreateStudent
  @FirstName Varchar(50),
  @LastName Varchar(50)
AS
BEGIN
  SET NOCOUNT ON;
  Insert into Students(
      [FirstName]
      ,[LastName]
      )
 Values (@FirstName, @LastName)
END
GO

پس از تعریف این stored procedure در دیتابیس می توانید با استفاده از کد زیر آن را با استفاده از متد ExecuteSqlCommand اجرا کنید.

var context = new SchoolContext(); 

context.Database.ExecuteSqlCommand("CreateStudents @p0, @p1", parameters: new[] { "Bill", "Gates" });

برای اجرا کردن stored procedure هایی که عملیات UPDATE و DELETE انجام می دهند نیز می توان به همین صورت اقدام کرد. در پایان توصیه می کنیم حتماً از بسته ی آموزش ویدئویی نکات طلایی Entity Framework برای برنامه های تجاری و بسته ی آموزش ویدئویی نکات طلایی Entity Framework برای برنامه های تجاری سری دوم از وبسایت پرووید دیدن کنید.

بسته ی آموزش ویدئویی Entity Framework 6

از شما دعوت می کنیم که از بسته ی آموزش ویدئویی Entity Framework 6 دیدن کنید.

امیدواریم که این آموزش از وبسایت پرووید نیز مورد توجه شما دوستان عزیز قرار گرفته باشد. لطفاً، حتما از دیگر آموزش های وبسایت پرووید در رابطه با Entity Framework Core استفاده کنید.

مرتضی گیتی
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت