بررسی Domain Driven Design و رسالت آن در توسعه نرم افزار

بررسی Domain Driven Design و رسالت آن در توسعه نرم افزار

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با بررسی Domain Driven Design و رسالت آن در توسعه نرم افزار صحبت خواهیم کرد.

Domain Driven Design چیست؟

طراحی دامنه محور یا همان Domain Driven Design در واقع درک نیازهای واقعی کسب و کار مشتری است. ما باید درباره دامنه های مختلف مانند بانکداری، مخابرات، زنجیره تامین، مراقبت های بهداشتی و… دانش داشته باشیم. بنابراین در اینجا دامنه به معنی دانش کسب و کار درباره صنعت خاص است. به طور مشابه طراحی دامنه محور تمرکز بیشتری نسبت به نیازهای کسب و کار دارد نه به تکنولوژی. برای شروع نوشتن یک سیستم، باید بدانیم که مشتری چه چیزی را مد نظر دارد، در حین فاز اولیه هیچگاه درباره برنامه نویسی و معماری آن فکر نمیکنید. هدف اصلی شما درک تمام شرایط کسب و کار مشتری و چگونگی مدل دامنه مورد نیاز او است.

بنابراین چیزی که ما به دنبال آن هستیم بحث با مشتری درباره نیازهای کسب و کار او است. Domain Driven Design صرفا بر اساس این فرضیات برای ترسیم کردن نیازهای کسب و کار در مدل دامنه است. طراحی دامنه محور همه چیز درباره چگونگی طراحی مدل دامنه شماست. به این معنا که هر کلاس دامنه باید یک رابطه مستقیم با  آنچه که در دامنه کسب و کار است داشته باشد.

آموزش عملی و پروژه محور Domain Driven Design و CQRS سری آموزشی از وبسایت پرووید است که در رابطه با Domain Driven Design و CQRS تنظیم شده است. پس از این دوره ی آموزشی می توانید از بسته ی آموزش ویدئویی کاربردی معماری CQRS در نرم افزار و بسته ی آموزش ویدئویی معماری CQRS در نرم افزار مباحث تئوری و کاربردی استفاده کنید.

لیست کامل سری آموزش بررسی Domain Driven Design و رسالت آن در توسعه نرم افزار

مرتضی گیتی
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت