بررسی حلقه تکرار while در TypeScript

بررسی حلقه تکرار while در TypeScript

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با بررسی حلقه تکرار while در TypeScript صحبت خواهیم کرد. زبان TypeScript یک زبان شی گرا و Open-source می باشد که توسط مایکروسافت توسعه داده و نگهداری میشود.

در این قسمت از سری آموزش کامل و متنی زبان برنامه نویسی TypeScript از وب سایت پرووید در رابطه با حلقه تکرار while در TypeScript صحبت خواهیم کرد. حلقه تکرار while نیز یکی دیگر از مکانیزم هایی است که با استفاده از آن می توانیم یک قسمت از کدمان را به صورت تکراری اجرا کنیم. حلقه تکرار while با دریافت یک شرط و بررسی آن اقدام به اجرای دستوراتی می کند که برای آن مشخص کرده ایم.

بسته ی آموزش ویدئویی شروع به کار با TypeScript

از شما دعوت می کنیم که از بسته ی آموزش ویدئویی شروع به کار با TypeScript دیدن کنید.

در زبان انگلیسی کلمه while به معنی “تا زمانی” می باشد. در واقع این حلقه تکرار تا زمانی که شرط برقرار باشد، بدنه خود را اجرا می کند. قسمت زیر ساختار حلقه تکرار while در زبان TypeScript را نشان می دهد.

while (condition expression) {
  // code block to be executed
}

همان طور که در قسمت بالا مشاهده می کنید، Condition Expression همان عبارت شرطی است که اجرا شدن و  یا عدم اجرا شدن کد درون حلقه while را کنترل می کند. تا زمانی که این عبارت شرطی برقرار باشد، بدنه حلقه تکرار while اجرا شده و به محض False شدن این جمله شرطی، حلقه از تکرار باز می ایستد.

کدی که در قسمت زیر مشاهده می کنید، مثالی از نحوه استفاده کردن از حلقه تکرار while را در زبان TypeScript نشان می دهد.

let i: number = 2;

while (i < 4) {
  console.log( "Block statement execution no." + i )
  i++;
}

خروجی این کد شبیه به تصویر زیر خواهد بود.

while loop - بررسی حلقه تکرار while در TypeScript

همان طور که در کد بالا مشاهده می کنید، یک متغیر با نام i و با مقدار ۲ تعریف شده است، حلقه تکرار while مقدار درون متغیر i را قبل از اجرا کردن بدنه خود کنترل می کند. اگر مقدار i کوچکتر از ۴ باشد (i<4) که این همان جمله شرطی حلقه while می باشد، سپس بدنه حلقه while اجرا می شود.

بسته ی آموزش ویدئویی آموزش عمیق TypeScript

از شما دعوت می کنیم که از بسته ی آموزش ویدئویی آموزش عمیق TypeScript دیدن کنید.

در بدنه حلقه جمله ای را نوشتیم که مقدار متغیر درون i را به اندازه یک واحد افزایش بدهد. این بدین معنی است که حلقه تکرار while دو بار تکرار خواهد شد، که در هر بار مقدار i به ترتیب ۲ و ۳ می باشد. نکته بسیار مهم در این حلقه این است که با افزایش دادن مقدار متغیر while نهایتاً حلقه از تکرار باز می ایستد.

حال فرض کنید جمله مربوط به افزوده شدن یک واحد به مقدار درون متغیر i را حذف کنیم، بدیهی است که با انجام این کار حلقه تا ابد اجرا خواهد شد، چرا که همواره مقدار i کوچکتر از ۴ می شود. پس در حلقه های تکرار while باید مراقب باشیم که شرط مربوط به حلقه در یک زمان مشخص مقدار False را برگرداند و حلقه به صورت بی پایان اجرا نشود.

حلقه تکرار do…while

یکی دیگر از حلقه های تکراری که در زبان برنامه نویسی TypeScript وجود دارد، حلقه تکرار do…while می باشد. تفاوت حلقه do…while با حلقه تکرار while در این است که شرط حلقه do…while در پایان اجرا شدن بدنه آن چک می شود.

بسته ی آموزش ویدئویی آموزش پیشرفته TypeScript

از شما دعوت می کنیم که از بسته ی آموزش ویدئویی آموزش پیشرفته TypeScript دیدن کنید.

به عبارت دیگر کد درون حلقه do…while حداقل یک بار اجرا می شود و پس از این یکبار، شرط مورد نظر چک شده و اگر آن شرط برقرار باشد، دوباره بدنه حلقه تکرار شده و در غیر این صورت از تکرار شدن بدنه حلقه جلوگیری می شود. کدی که در قسمت زیر می بینید ساختار کلی حلقه تکرار do…while را نشان می دهد.

do {
// code block to be executed
}
while (condition expression);

همان طور که در این کد مشاهده می کنید، شرط مربوط به کنترل شدن اجرای حلقه پس از قسمت do قرار گرفته است. مثال زیر نحوه استفاده کردن از حلقه do..while را نشان می دهد.

let i: number = 2;
do {
  console.log("Block statement execution no." + i )
  i++;
} while ( i < 4)

خروجی این مثال شبیه به تصویر زیر خواهد بود.

do while loop - بررسی حلقه تکرار while در TypeScript

حال روند اجرا شدن این حلقه را با یکدیگر بررسی کنیم. در ابتدا یک متغیر با نام i و مقدار اولیه ۲ تعریف شده است، پس از آن بدون کنترل شرط برنامه یکبار بدنه حلقه تکرار شده و خروجی “Block statement execution no.2” در خروجی چاپ می شود و سپس یک واحد به مقدار درون متغیر i اضافه شده و عدد ۲ تبدیل به عدد ۳ می شود. پس از آن شرط حلقه چک می شود.

از آن جایی که مقدار متغیر i که در حال حاضر ۳ می باشد، کمتر از ۴ است، یکبار دیگر حلقه اجرا شده و این بار رشته “Block statement execution no.3” در خروجی چاپ می شود و یکبار دیگر مقدار i افزایش پیدا کرده و به عدد ۴ می رسد.

دوباره شرط حلقه در قسمت while چک می شود و از آن جا که مقدار متغیر i که ۴ است، کمتر از ۴ نیست، دیگر شرط برقرار نمی باشد و از تکرار شدن بدنه حلقه جلوگیری می گردد.

حال فرض کنید مقدار متغیر i را در ابتدای کار ۴ تنظیم کرده ایم و شرط را نیز طوری نوشته ایم که مقدار i باید کمتر از ۴ باشد. این کد در قسمت زیر نشان داده شده است.

let i: number = 4;
do {
  console.log( "Block statement execution no." + i )
  i++;
} while ( i < 4)

خروجی این کد شبیه به تصویر زیر می باشد.

do while loop 2 - بررسی حلقه تکرار while در TypeScript

همان طور که در این کد مشاهده می کنید، هر چند که شرط برقرار نیست، اما بدنه حلقه do..while یکبار اجرا می شود، چرا که کنترل کردن شرط در انتهای حلقه اتفاق می افتد.

پس از یکبار اجرا شدن بدنه حلقه و کنترل شدن شرط حلقه، از آن جایی که مقدار متغیر i دیگر کمتر از ۴ نیست، دیگر شرط برقرار نمی شود و کدهای نوشته شده بعد از حلقه اجرا خواهند شد.

امیدواریم که این آموزش از وبسایت پرووید نیز مورد توجه تمامی دوستان عزیز قرار گرفته باشد. از شما دعوت می‌کنیم که از دیگر آموزش های ما در رابطه با زبان TypeScript استفاده کنید. لیست کامل این آموزش ها را می توانید در پست مربوط به آموزش کامل زبان تایپ اسکریپت TypeScript مشاهده کنید.

مرتضی گیتی
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت