در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با استاندارهای ISO در تست در نرم افزار صحبت خواهیم کرد.

استاندارهای ISO

به منظور بهبود کیفیت نرم افزارها، بسیار از ارگان های سرتاسر دنیا استاندارهای مختلف را توسعه می دهند و پیاده سازی می کنند.

استاندارد ISO/IEC 9126

این استاندارد که به منظور تعیین کردن سطح استاندارد یک نرم افزار است مربوط به موارد زیر می شود:

 • مدل کیفیت (Quality model)
 • متریک های خارجی (External metrics)
 • متریک های داخلی (Internal metrics)
 • کیفیت درون متریک های کاربرد (Quality in use metrics)

این استاندارد موارد زیر را به عنوان ویژگی های کیفی نرم افزاری تعریف می کند:

بسته ی آموزش ویدئویی Automated Testing از ابتدا تا پایان

از شما دعوت می کنیم که از بسته ی آموزش ویدئویی Automated Testing از ابتدا تا پایان دیدن کنید.

 • عملکرد (Functionality)
 • قابل اطمینان بودن (Reliability)
 • قابل استفاده بودن (Usability)
 • کارایی (Efficiency)
 • قابلیت نگهداری (Maintainability)
 • قابل حمل بودن (Portability)

ویژگی های کیفی فوق به ویژگی های کوچکتری تقسیم می شوند که به منظور بررسی دقیق آنها می توانید این استاندارد را دقیق تر مطالعه کنید.

استاندارد ISO/IEC 9241-11

قسمت یادزهم این استاندارد مربوط محدوده ی استفاده از یک نرم افزار توسط کاربرهای تعریف شده با تاثیرگذاری، کارایی و رضایت کافی برای انجام اهداف مشخص است. این استاندارد یک فریم ورک را پیشنهاد کرد که در آن کامپوننت های قابلیت استفاده و ارتباط بین آنها توصیف شده است. قابلیت استفاده با در نظر گرفتن رضایت و عملکرد کاربر در نظر گرفته می شود. بر اساس این استاندارد، قابلیت استفاده به حوزه ی استفاده بستگی دارد و سطح قابلیت استفاده در حوزه های مختلف دستخوش تغییر می شود.

استاندارد ISO/IEC 25000:2005

این استاندارد به طور کلی مربوط به تعریف روش ها و راهنمایی هایی درباره ی نیازمندی های کیفی نرم افزار و ارزیابی (SQuaRE) آن می باشد. این استاندارد در سازماندهی و بهبود فرآیند مربوط به نیازمندی های کیفی نرم افزار و ارزیابی آن کمک می کند. نکته ی آخر اینکه این استاندارد ISO-25000 جایگزن دو استاندارد قدیمی تر ISO-9126 و ISO-14598 است.

بسته ی آموزش ویدئویی Unit Testing برای برنامه نویسان سی شارپ

از شما دعوت می کنیم که از بسته ی آموزش ویدئویی Unit Testing برای برنامه نویسان سی شارپ دیدن کنید.

SQuaRE به بخش های زیر تقسیم می شود:

 • ISO 2500n: بخش مدیریت کیفی (Quality Management Division)
 • ISO 2501n: بخش مدل کیفی (Quality Model Division)
 • ISO 2502: بخش اندازی گیری کیفی (Quality Measurement Division)
 • ISO 2503: بخش نیازمندهای کیفی (Quality Requirements Division)
 • ISO 2504n: بخش ارزیابی کیفیت (Quality Evaluation Division)

محتویات اصلی SQuaRE شامل موارد زیر است:

 • واژگان و تعاریف
 • مدل های مرجع (Reference Models)
 • راهنمای عمومی
 • راهنماهای قسمت های مختلف
 • استاندارد مربوط به مهندسی نیازمندی ها (فرآیندهای specification، برنامه ریزی، اندازه گیری و ارزیابی)

استاندارد ISO/IEC 12119

این استاندارد مربوط به بسته های نرم افزاری که تحویل به مشتری داده می شوند است. دقت کنید که این استاندارد به فرآیند تولید مشتری نمی باشد. موارد اصلی این استاندارد عبارت اند از:

 • مجموعه نیازمندی های بسته های نرم افزاری
 • دستورالعمل های مربوط به تست کردن یک بسته ی نرم افزاری تحویل داده شده از نظر نیازمندی های تعریف شده

سایر استانداردها

در ادامه سایر استاندارهای مربوط به تضمین کیفیت و تست را خواهید یافت.

IEEE 829: این استاندارد مربوط به قالب مستندات مورد استفاده در مراحل مختلف تست است.
IEEE 1061: یک متدولوژی برای تعریف نیازمندهای کیفی، تشخیص، پیاده سازی، تجزیه و تحلیل و اعتبار سنجی فرآیند و متریک های کیفی
IEEE 1059: راهنمایی برای برنامه ریزی های اعتبارسنجی و تایید نرم افزار
IEEE 1008: یک استاندارد برای تست واحد
IEEE 1012: یک استاندارد برای اعتبارسنجی و تایید نرم افزار
IEEE 1028: یک استاندارد برای inspection های نرم افزاری
IEEE 1044: یک راهنما برای دسته بندی anomaly های نرم افزاری
IEEE 1044-1: یک راهنما برای توسعه ی specification های نیازمندی های سیستم
IEEE 730: یک استاندارد برای برنامه های تضمین کیفیت نرم افزار
IEEE 1061: یک استاندارد برای متریک ها و متدلوژی های کیفی نرم افزار
IEEE 12207: یک استاندارد برای فرآیندها و داده های چرخه ی حیات نرم افزار
BS 7925-1: واژه ی نامه ای از کلمات استفاده شده در فرآیند تست
BS 7925-2: یک استاندارد برای تست کامپوننت های نرم افزاری

امیدواریم که این آموزش از وبسایت پرووید نیز مورد توجه تمامی دوستان عزیز قرار گرفته باشد. لیست کامل این آموزش ها را می توانید در پست مربوط به آموزش فرآیند تست نرم افزار و اهمیت آن در توسعه نرم افزار مشاهده کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *