شماره تماس 09336863931 | 09178169907 پست الکترونیک provid.ir@gmail.com

آموزش های خارجی پارسی شده

بسته های آموزشی شرکت لیندا – Pluralsight – TutsPlus و غیره پارسی شده

آموزش پروژه محور ساخت اپلیکیشن پیشرفته موبایل با Xamarin.Forms

آموزش پروژه محور ساخت اپلیکیشن پیشرفته موبایل با Xamarin.Forms

آموزش نکات طلایی Entity Framework برای برنامه های تجاری سری دوم

آموزش نکات طلایی Entity Framework برای برنامه های تجاری سری دوم

آموزش Domain Driven Design و ریفکتور کردن یک Anemic Domain Model

آموزش Domain Driven Design و ریفکتور کردن یک Anemic Domain Model

آموزش Domain Driven Design و کار با Legacy Project ها

آموزش Domain Driven Design و کار با Legacy Project ها

آموزش نکات طلایی Entity Framework برای برنامه های تجاری

آموزش نکات طلایی Entity Framework برای برنامه های تجاری

مجموعه های آموزش Enterprise Library در توسعه ی نرم افزارها با دات نت

مجموعه های آموزش Enterprise Library در توسعه ی نرم افزارها با دات نت

بسته ی جامع آموزش اصول SOLID در طراحی شی گرا

بسته ی جامع آموزش اصول SOLID در طراحی شی گرا

بسته ی جامع آموزش Inversion of Control و IoC Container ها

بسته ی جامع آموزش Inversion of Control و IoC Container ها

آموزش Concurrent Collection ها (کالکشن های همروند) در سی شارپ

آموزش Concurrent Collection ها (کالکشن های همروند) در سی شارپ

آموزش عملی ساخت وب اپلیکیشن کامل با ASP.NET Core ،MVC 6 ،EF Core و Angular

آموزش عملی ساخت وب اپلیکیشن کامل با ASP.NET Core ،MVC 6 ،EF Core و Angular

آموزش معماری مدرن نرم افزار Domain Model، CQRS و Event Sourcing

آموزش معماری مدرن نرم افزار Domain Model، CQRS و Event Sourcing

آموزش اصول طراحی نرم افزار Domain Driven Design

آموزش اصول طراحی نرم افزار Domain Driven Design

آموزش کاربردی طراحی نرم افزار Domain Driven Design

آموزش کاربردی طراحی نرم افزار Domain Driven Design

بسته ی آموزش معماری تمیز نرم افزار: الگوها، روش ها و اصول

بسته ی آموزش معماری تمیز نرم افزار: الگوها، روش ها و اصول

بسته ی آموزش شروع به کار برنامه نویسی ASP.NET Core

بسته ی آموزش شروع به کار برنامه نویسی ASP.NET Core

بسته ی آموزش اصول برنامه نویسی در ASP.NET Core

بسته ی آموزش اصول برنامه نویسی در ASP.NET Core

آموزش معماری MVVM برای برنامه های موبایل Xamarin

آموزش معماری MVVM برای برنامه های موبایل Xamarin

آموزش کدنویسی تمیز: نوشتن کد برای انسان ها

آموزش کدنویسی تمیز: نوشتن کد برای انسان ها

آموزش کار با NHibernate در سی شارپ

آموزش کار با NHibernate در سی شارپ

آموزش .NET Core برای برنامه نویسان ویندوز

آموزش .NET Core برای برنامه نویسان ویندوز

آموزش کدنویسی تدافعی Defensive Coding در سی شارپ

آموزش کدنویسی تدافعی Defensive Coding در سی شارپ

آموزش تکنیک های پیشرفته برنامه نویسی تدافعی Defensive Programming

آموزش تکنیک های پیشرفته برنامه نویسی تدافعی Defensive Programming

بسته ی آموزش ساخت برنامه های Cross-Platform با .NET Core

بسته ی آموزش ساخت برنامه های Cross-Platform با .NET Core

آموزش کار با داده ها در برنامه های Xamarin.Forms

آموزش کار با داده ها در برنامه های Xamarin.Forms

آموزش شروع به کار با Entity Framework Core

آموزش شروع به کار با Entity Framework Core

بسته ی آموزش قابلیت های جدید ADO.NET Entity Framework 7

بسته ی آموزش قابلیت های جدید ADO.NET Entity Framework 7

بسته ی آموزش معماری نرم افزارهای پیشرفته در دات نت

بسته ی آموزش معماری نرم افزارهای پیشرفته در دات نت

بسته ی آموزش برنامه نویسی تابعی در سی شارپ

بسته ی آموزش برنامه نویسی تابعی در سی شارپ

آموزش فارسی Prism در WPF مشکلات و راه حل ها

آموزش فارسی Prism در WPF مشکلات و راه حل ها

آموزش Xamarin برای ساخت برنامه های iOS در سی شارپ

آموزش Xamarin برای ساخت برنامه های iOS در سی شارپ

آموزش Xamarin برای ساخت برنامه های اندروید در سی شارپ

آموزش Xamarin برای ساخت برنامه های اندروید در سی شارپ

آموزش Prism 5 و ویژگی های جدید در WPF

آموزش Prism 5 و ویژگی های جدید در WPF

آموزش کامل مباحث پیشرفته در برنامه نویسی سی شارپ

آموزش کامل مباحث پیشرفته در برنامه نویسی سی شارپ

بسته ی آموزش فارسی مباحث پیشرفته در WPF

بسته ی آموزش فارسی مباحث پیشرفته در WPF

بسته آموزش برنامه نویسی سوکت در سی شارپ

بسته آموزش برنامه نویسی سوکت در سی شارپ

ویدئوهای آموزش برنامه نویسی QT سایت VoidRealms

ویدئوهای آموزش برنامه نویسی QT سایت VoidRealms

بسته ی آموزش فارسی مدیریت پروژه های نرم افزاری چابک

بسته ی آموزش فارسی مدیریت پروژه های نرم افزاری چابک

بسته ی آموزش Test First Development در سی شارپ #2

بسته ی آموزش Test First Development در سی شارپ #2

بسته ی آموزش Test First Development در سی شارپ #1

بسته ی آموزش Test First Development در سی شارپ #1

بسته ی آموزش تراکنش های دات نت و WCF به زبان فارسی

بسته ی آموزش تراکنش های دات نت و WCF به زبان فارسی

بسته جامع آموزش PowerShell 5 به زبان فارسی

بسته جامع آموزش PowerShell 5 به زبان فارسی

آموزش پیشرفته برنامه نویسی سرویس گرا WCF RIA

آموزش پیشرفته برنامه نویسی سرویس گرا WCF RIA

آموزش برنامه نویسی چند لایه در سی شارپ #2

آموزش برنامه نویسی چند لایه در سی شارپ #2

بسته ی آموزش اصول مهندسی نرم افزار

بسته ی آموزش اصول مهندسی نرم افزار

بسته ی آموزش Streaming در دات نت 4.5

بسته ی آموزش Streaming در دات نت 4.5

آموزش کامل اینترفیس ها در سی شارپ

آموزش کامل اینترفیس ها در سی شارپ

آموزش سریع WCF در دات نت و سی شارپ

آموزش سریع WCF در دات نت و سی شارپ

آموزش برنامه نویسی چند لایه در سی شارپ #1

آموزش برنامه نویسی چند لایه در سی شارپ #1

بسته ی آموزش رمزنگاری در دات نت

بسته ی آموزش رمزنگاری در دات نت

بسته ی آموزش ساخت برنامه های اندروید

بسته ی آموزش ساخت برنامه های اندروید

آموزش برنامه نویسی QT و QML

آموزش برنامه نویسی QT و QML

آموزش برنامه نویسی کیوت QT

آموزش برنامه نویسی کیوت QT

آموزش برنامه نویسی QT و C++

آموزش برنامه نویسی QT و C++

آموزش برنامه نویسی جنبه گرا در سی شارپ

آموزش برنامه نویسی جنبه گرا در سی شارپ

آموزش برنامه نویسی سرویس گرا WCF RIA

آموزش برنامه نویسی سرویس گرا WCF RIA

آموزش LightSwitch در ویژوال استودیو

آموزش LightSwitch در ویژوال استودیو

آموزش عملی ساخت برنامه وب با AngularJS

آموزش عملی ساخت برنامه وب با AngularJS

آموزش سریالیزیشن در سی شارپ

آموزش سریالیزیشن در سی شارپ

برنامه نویسی Windows Form Application

برنامه نویسی Windows Form Application

آموزش کامل و ضرروی ویندوز 10 مایکروسافت

آموزش کامل و ضرروی ویندوز 10 مایکروسافت

اصول امنیت کامپیوتر و ایمنی اینترنت

اصول امنیت کامپیوتر و ایمنی اینترنت

اصول بانک های اطلاعاتی رابطه ای

اصول بانک های اطلاعاتی رابطه ای

آموزش Prism در WPF

آموزش Prism در WPF

ساخت برنامه موبایل با Ionic و AngularJS

ساخت برنامه موبایل با Ionic و AngularJS

آموزش Collection ها در سی شارپ

آموزش Collection ها در سی شارپ

CLOSE
CLOSE