آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross قسمت #7 را در این قسمت از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید دانلود کنید.

آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross قسمت #7

آخرین تغییر در پروژه ی iOS انجام می شود. فایل مربوط به کلاس AppDelegate را شبیه تصویر زیر تغییر دهید.

[Register("AppDelegate")]
public partial class AppDelegate
: MvxFormsApplicationDelegate<MvxFormsIosSetup<XFwMvx.Core.App, XFwMvx.App>, XFwMvx.Core.App, XFwMvx.App>
{
}}

در حال حاضر تمامی برنامه ها به درستی تنظیم شده اند. سعی کنید تمامی پروژه ها را تک تک اجرا کنید. هر کدام از آنها باید عبارت Hello Xamarin.Forms with MvvmCross را در وسط صحفه به شما نشان دهند. تصویر زیر خروجی برنامه را نشان می دهد.

https://visualstudiomagazine.com/Articles/2018/05/08/~/media/ECG/visualstudiomagazine/Images/2018/05/0518vsm_Randolph_Fig7.asxh
حال که برنامه را راه اندازی کرده ایم و کدهای ابتدایی آن را ساخته ایم می توانیم شروع به استفاده از قابلیت های Xamarin.Forms و MvvmCross کنیم و برنامه را پیش ببریم.
همانطور که پیش تر نیز گفتیم برنامه ی ما وظیفه ی نشان دادن اطلاعات مربوط به تعدادی مخاطب یا همان Contact را داریم. از همین رو فولدر Services را در پروژه ی Core ساخته و اینترفیس IContactService و کلاس ContactService را به آن اضافه می کنیم. این کلاس و اینترفیس وظیفه ی نمایش داده های مربوط به تعدادی Contact را دارند. در ضمن کلاس Service به عنوان Data Model برنامه به فولدری تحت نام Models اضافه خواهد شد. در قسمت زیر کدهای مربوط به این دو کلاس و اینترفیس را مشاهده می کنید.

public class Contact
{
public int Id { get; set; }
public string Name { get; set; }
}

public interface IContactService
{
IEnumerable FetchContacts();
}

public class ContactService : IContactService
{
public IEnumerable FetchContacts()
{
var contacts = new List();
for (int i = 0; i &lt; 1000; i++)
{
contacts.Add(new Contact() {Id=i, Name = "contact= " + i});
}
return contacts;
}
}

حال باید فریم ورک MvvmCross را نسبت به این کلاس سرویس آگاه کنیم. علاوه بر این باید تتظیم کنیم که در چه مکانی از کد از این سرویس استفاده شود. برای انجام این کار متد Initialize از کلاس App در پروژه ی Core را شبیه کد زیر تغییر می دهیم.

public override void Initialize()
{
  base.Initialize();

 <strong> CreatableTypes()
    .EndingWith("Service")
    .AsInterfaces()
  .RegisterAsLazySingleton();</strong>

    RegisterAppStart();
}

قسمت بعدی آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross

لطفاً، این آموزش را در قسمت بعدی دنبال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *