آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross قسمت #6 را در این قسمت از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید دانلود کنید.

آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross قسمت #6

در ادامه باید تغییراتی را بر روی پروژه های هر کدارم از پلت فرم ها ایجاد کنیم. زمانی که یک پروژه ی Xamarin.Forms در ویژال استادیو ایجاد می کنیم کدهایی به صورت پیش آماده برای ما ایجاد می شوند. زمانی که از MvvmCross استفاده می کنیم بسیاری از این کدها مورد نیاز نمی باشند. تغییرات این قسمت را از پروژه ی مربوط به پلتفرم UWP آغاز می کنیم.
فایل MainPage باید ا MvxFormsWindowPage ارث بری کند. علاوه بر این تمامی کدهای Code Behind را پاک کنید. فقط تابع سازنده را به همراه فراخوانی که به InitilizeComponent زده شده است را نگه دارید. در قسمت پایین این کلاس را مشاهده می کنید.


public sealed partial class MainPage
{
 public MainPage()
 {
 InitializeComponent();
 }
}

در ادامه فایلی را با نام ProxyMvxApplication به پروژه اضافه کنید. از آنجایی که XAML در UWP نمی تواند کلاس های جنریک را پشتیبانی کند این کلاس به عنوان یک پروکسی عمل می کند و کلاس جنریک را به صورت یک کلاس غیرجنریک تعریف می کند. در ادامه کد مربوط به این کلاس را مشاهده می کنید.


public abstract class ProxyMvxApplication : 
MvxWindowsApplication<MvxFormsWindowsSetup<Core.App, XFwMvx.App>, Core.App, XFwMvx.App, MainPage>
{
}

علاوه بر این فایل App.xaml و App.xaml.cs را طوری تغییر می دهیم که از کلاس ProxyApplication ارث بری کند. کدهای درون این کلاس را حذف کنید و فقط تابع سازنده و فراخوانی که به InitilizeComponent زده شده است را نگه دارید. در قسمت پایین تصویر این کلاس را مشاهده می کنید.

sealed partial class App 
{
 public App()
 {
 this.InitializeComponent();
 }
}

علاوه بر این اگر در پروژه ی اندروید با خطای Error CS0234 روبرو شدید باید رفرنسی به Mono.Android.Export به پروژه اضافه کنید. این موضوع در تصویر زیر نشان داده شده است.

https://visualstudiomagazine.com/Articles/2018/05/08/~/media/ECG/visualstudiomagazine/Images/2018/05/0518vsm_Randolph_Fig6.asxh

تغییراتی که در پروژه ی اندروید باید ایجاد کنید بسیار ساده است. فایل MainActivity.cs را به RootActivity.cs تغییر نام دهید. علاوه بر این تغییراتی که در تصویر زیر می بینید را در این فایل ایجاد کنید.


[Activity(Label = "XFwMvx", Icon = "@mipmap/icon", Theme = "@style/MainTheme",
MainLauncher = true, ConfigurationChanges = ConfigChanges.ScreenSize | ConfigChanges.Orientation)]
public class RootActivity : MvxFormsAppCompatActivity<MvxFormsAndroidSetup<Core.App, App>, Core.App, App>
{
}

قسمت بعدی آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross

لطفاً، این آموزش را در قسمت بعدی دنبال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *