آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross قسمت #4 را در این قسمت از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید دانلود کنید.

آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross قسمت #4

قبل از اضافه کردن رفرنس به MvvmCross باید تمامی NuGet Package های برنامه را به اخرین نسخه ی آنها به روز رسانی کنید. پس از آن پکیج MvvmCross.Forms را به تمامی پروژه ها به جز پروژه ی Class Library که در قسمت قبل برای قرار دادن ViewModel ها ایجاد کردیم اضافه می کنیم. دقت کنید که از StarterPack استفاده نکنید چون در ورژن ششم منسوخ شد.

https://visualstudiomagazine.com/articles/2018/05/08/~/media/ECG/visualstudiomagazine/Images/2018/05/0518vsm_Randolph_Fig5.asxh
پس از این باید پکیج MvvmCross را به تمامی پروژه ها اضافه کنیم. قبل از شروع به استفاده از MvvmCross باید تغییراتی را در برنامه ایجاد کنیم. ابتدا در پروژه ی Core فایل Class1 را به App تغییر نام دهید. علاوه بر این کلاس App باید از MvxApplication ارث بری کند. تصویر زیر کلاس App را نشان می دهد.

public class App: MvxApplication
{
  public override void Initialize()
  {
    base.Initialize();

    RegisterAppStart();
  }
}

در حال حاضر وظیفه ی کلاس App تعریف نقطه ی شروع یا همان Entry Point برنامه می باشد. یکی از تفاوت های مهم یک برنامه ی ساده ی Xamarin.Forms و برنامه ای که از MvvmCross استفاده می کند در این است که در برنامه هایی که با فریم ورک MvvmCross نوشته می شوند Navigation از طریق View Model ها انجام می شود. این کار در ابتدای اجرای برنامه بر اساس تعریف Entry Point برنامه انجام می شود. در حال حاضر نقطه ی شروع برنامه MainViewModel می باشد که با View ای با نام MainPage مرتبط می شود. ضمنا این ارتباط بر اساس Convention ها انجام می شود. در تصویر زیر MainViewModel را مشاهده می کنیم.

public class MainViewModel: MvxViewModel
{
 public string WelcomeText => "Hello Xamarin.Forms with MvvmCross";
}

در حال حاضر MainViewModel وجود ندارد. بنابر این فولدری با نام ViewModels اضافه می کنیم و کلاس MainViewModel را به آن اضافه می کنیم. این کلاس باید از MvxViewModel ارث بری کند. تعریف این کلاس در ادامه آمده است.

قسمت بعدی آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross

لطفاً، این آموزش را در قسمت بعدی دنبال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *