آموزش اصل Inversion of Control در برنامه نویسی #6

آموزش اصل Inversion of Control در برنامه نویسی #6

آموزش اصل Inversion of Control در برنامه نویسی #6 قسمت ششم از یک سری آموزشی از وبسایت پرووید است که در رابطه با اصل Inversion of Control تنظیم شده است. پس از این دوره ی آموزشی می توانید از بسته های آموزشی وبسایت پرووید در رابطه با Inversion of Control را استفاده کنید.

در قسمت قبلی از این آموزش در مورد شروع کار با Inversion of Control صحبت کردیم.

کنترل Flow (جریان) برنامه

در یک برنامه ساده Console Application در سی شارپ اجرای برنامه در متد Main این اتفاق می ‌افتد. در واقع می‌توان گفت که متد Main کنترل Flow برنامه یا تعامل هایی که برنامه با کاربر برقرار خواهد کرد را به عهده دارد. به کد زیر که مثالی از یک برنامه ساده Console Application است دقت کنید.

namespace FlowControlDemo
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      bool continueExecution = true;
      do
      {
        Console.Write("Enter First Name:");
        var firstName = Console.ReadLine();

        Console.Write("Enter Last Name:");
        var lastName = Console.ReadLine();

        Console.Write("Do you want to save it? Y/N: ");

        var wantToSave = Console.ReadLine();

        if (wantToSave.ToUpper() == "Y")
          SaveToDB(firstName, lastName);

        Console.Write("Do you want to exit? Y/N: ");

        var wantToExit = Console.ReadLine();

        if (wantToExit.ToUpper() == "Y")
          continueExecution = false;

      }while (continueExecution);
     
    }

    private static void SaveToDB(string firstName, string lastName)
    {
      //save firstName and lastName to the database here..
    }
  }
}

در کد بالا متد Main در کلاس Program وظیفه کنترل کردن Flow برنامه را دارد. به عبارت دیگر ورودی‌ هایی را از کاربر گرفته و آنها را ذخیره میکند. و سپی کار خود را با خارج شدن از برنامه و یا ادامه دادن آن بر اساس ورودی که از سمت کاربر وارد می‌شود ادامه می‌دهد. در واقع Flow برنامه توسط متد Main کنترل می شود. اگر بخواهیم اصل Inversion of Control را بر روی این برنامه اعمال کنیم باید کنترل Flow برنامه را از متد Main گرفته و آن را به کاربر بدهیم. شاید باورتان نشود اما به سادگی می‌توان با تبدیل کردن این برنامه به یک برنامه Windows Forms Application اصل Inversion of Control را در آن پیاده کرد.

بسته ی جامع آموزش Inversion of Control و IoC Container ها

از شما دعوت می کنیم که از بسته ی جامع آموزش Inversion of Control و IoC Container ها دیدن کنید.

با استفاده از این روش کنترل Flow برنامه از متد Main گرفته شده و به کاربر داده می‌شود و کاربر می‌تواند از طریق واسط کاربری و Event هایی که توسط وی Raise می شوند برنامه را پیش ببرد.

ذر قسمت بعدی از این آموزش در مورد کنترل ساختن وابستگی‌ ها صحبت خواهیم کرد.

مرتضی گیتی
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت